fbpx
10.4 C
Dún Laoghaire
środa, 30 listopada, 2022

Rządowy plan wsparcia kosztów utrzymania

Środki alokowane dla Departamentu Ochrony Socjalnej na rok 2023 wynoszą 23,4 mld euro. Mają one zapewnić wsparcie kosztów utrzymania osobom najsłabszym w społeczeństwie.

Poniżej przedstawiamy plan wsparcia kosztów utrzymania:

Październik 2022

Osoby otrzymujące długoterminowe tygodniowe zasiłki z opieki społecznej otrzymają dodatkową jednorazową płatność, zwaną również „podwójnym tygodniem” (minimalna płatność 20 EUR).

Listopad 2022

Wypłata podwójnego zasiłku na dziecko

Jednorazoa w wypłata wysokości 200 EUR dla osób otrzymujących dodatek „Living Alone”

Jednorazowa wypłata w wysokości 400 euro dla osób otrzymujących Fuel Allowance

Jednorazowa wypłata w wysokości 500 euro dla osób otrzymujących  Working Family Payment, Disability Allowance, Invalidity Pension, Blind Pension oraz osób pobierających Carer’s Support Grant

Tygodniowe świadczenia z opieki społecznej od stycznia 2023

Stawka wszystkich tygodniowych świadczeń z opieki społecznej wzrośnie o 12 euro z proporcjonalnymi podwyżkami dla wykwalifikowanych osób dorosłych i osób korzystających z obniżonych stawek płatności.

Osoby w wieku 25 lat i młodsze, które otrzymują obniżoną stawkę zasiłku dla osób poszukujących pracy, otrzymają pełną podwyżkę w wysokości 12 EUR.

Tygodniowe podwyzszenie stawki na kwalifikujące się dziecko wzrośnie o 2 euro z 40 euro do 42 euro dla dzieci poniżej 12 roku życia. Dla dzieci w wieku 12 lat i starszych stawka zwiększy się o 2 euro z 48 euro do 50 euro.

Premia świąteczna

Na początku grudnia 2022 r. zostanie wypłacona premia świąteczna w wysokości 100% kwoty otrzymywanego zasiłku długoterminowego.

Dodatek paliwowy/Fuel Allowance – zmiany od stycznia 2023

Próg dochodowy dla dodatku opałowego wzrośnie o 80 euro ze 120 euro do 200 euro. W przypadku osób w wieku powyżej 70 lat wzrośnie do 500 euro dla osoby samotnej i 1000 euro dla pary.

Disablement Benefit i Carer’s Allowance w wysokości połowy stawki nie będą brane pod uwagę w teście dochodów dla dodatku opałowego.

Living Alone Increase

Osoby otrzymujące Living Alone Increase, czyli zasiłek dla osób mieszkających samotnie otrzymają jednorazową płatność w wysokości 200 EUR (listopad 2022 r.).

Osoby otrzymujące oba zasiłki otrzymają obie jednorazowe płatności.

Płatności dla rodzin

Osoby otrzymujące dodatek Working Family Payment otrzymają jednorazową płatność w wysokości 500 euro w listopadzie.

Limity dochodów Working Family Payment wzrosną o 40 EUR dla wszystkich rozmiarów rodzin w styczeniu 2023 r.

Dotacja National Childcare Scheme zostanie zwiększona z 0,50 euro za godzinę do 1,40 euro za godzinę od stycznia 2023 r. Oznacza to dodatkowe obniżenie o 40,50 euro tygodniowych opłat za opiekę nad dziećmi.

Renty inwalidzkie i chorobowe od stycznia 2023

Limit zarobków dla Disability Allowance and Blind Pension wzrośnie o 25 euro ze 140 euro do 165 euro.

Płatności dla piekunów od stycznia 2023

Zasiłek Domiciliary Care Allowance  (DCA) wzrośnie o 20,50 euro z 309,50 euro do 330 euro. DCA będzie dostępny dla niemowląt, które po urodzeniu pozostają w szpitalu przez okres 6 miesięcy.

Programy zatrudnienia od stycznia 2023

Dopłaty uzupełniające w ramach Community Employment (CE), Tús i Rural Social Scheme wzrosną o 5 EUR z 22,50 EUR do 27,50 EUR (styczeń 2023 r.).

Pomoc w gospodarstwie od stycznia 2023

Dochód uzyskiwany z programów rolno-środowiskowych nie brany pod uwage w teście dochodów w ramach pomocy dla gospodarstw wzrośnie z 2540 euro do 5000 euro.

Pilotażowy program ubóstwa żywnościowego

Zostanie opracowany i wdrożony program pilotażowy mający na celu wsparcie osób doświadczających ubóstwa żywnościowego.

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.