fbpx
12.5 C
Dún Laoghaire
sobota, 1 października, 2022

Program Ex-Gratia dla rodzin zmarłych na Covid pracowników służby zdrowia

Minister Zdrowia, Stephen Donnelly TD, otworzył program „Śmierć na służbie Ex-Gratia”. Juz rozpoczął się proces aplikacji.

Po zatwierdzeniu programu przez rząd w marcu tego roku, Departament Zdrowia współpracował z firmą Pobal, aby wprowadzić prosty proces składania wniosków dla rodzin dotkniętych nieszczęściem.

Program obejmuje zwolnioną z podatku płatność w wysokości 100 000 EUR. 

Kwalifikowalność została określona szeroko, z uwzględnieniem wszystkich pracowników służby zdrowia oznaczonych jako „niezbędni” podczas faz pandemii. Obejmuje to lekarzy rodzinnych i inne osoby pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym personel administracyjny. Obejmuje również personel usług dla osób niepełnosprawnych, personel prywatny w domach opieki i w całym systemie opieki zdrowotnej (pełna lista poniżej).

To świadczenie jest dodatkiem do wszelkich innych, które mogą być należne w przypadku śmierci. 

Minister Donnelly powiedział: „Dzisiaj jest ważny dzień. To kolejny sposób na uznanie znaczącego wkładu naszych pracowników służby zdrowia w reakcję Irlandii na COVID-19. Od marca 2020 r. prosiliśmy ich o podjęcie nieznanego poziomu ryzyka w pracy. Niestety wielu pracowników służby zdrowia zachorowało na COVID-19. Część ich niestety zmarła.”

Ja i moi koledzy w rządzie znamy tragiczne przypadki, w których rodziny zostały pozbawione dochodów doświadczając jednocześnie niezwykłej żałoby.

To świadczenie oferuje pewne wsparcie ze strony państwa. Jest wypłacane w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Jednocześnie służy jako prawdziwe potwierdzenie długu wdzięczności, który wszyscy w całym kraju odczuwamy wobec niezwykłych poświęceń ich bliskich”.

Wnioski o świadczenie będą składane za pośrednictwem Pobal. Organizacja działa w imieniu rządu, aby wspierać społeczności i lokalne agencje w celu osiągnięcia integracji społecznej i rozwoju.

Pobal ma duże doświadczenie w zarządzaniu programami świadczeń.

Możliwe, że część świadczeń zostanie wypłacona pod koniec 2022 r., ale większość w 2023 r.

UWAGI

HPSC informuje, że 23 pracowników służby zdrowia zmarło z powodu COVID do dnia 17 sierpnia 2022 r. Większość z tych zgonów miała miejsce w pierwszym roku pandemii.

Wszyscy pracownicy służby zdrowia uznani za „niezbędnych” w pierwszej fazie pandemii będą uprawnieni do wypłaty.

W okolicznościach, w których istnieją wątpliwości co do dowodów medycznych, Pobal zasięga opinii Departamentu Zdrowia.

W okolicznościach, w których istnieją wątpliwości co do przyczyny zakażenia, Pobal będzie szukał dowodów w miejscu zatrudnienia i u wnioskodawcy.

 

Pełna lista kwalifikujących się kategorii pracowników:

Uprawnienie obejmie majątek wszystkich pracowników, którzy pracowali przy świadczeniu:

a) pracownicy szpitali

b) pracownicy usług terapeutycznych świadczonych przez członka wyznaczonego zawodu w rozumieniu art. 3 ustawy o pracownikach służby zdrowia i opieki społecznej z 2005 r. (nr 27 z 2005 r.)

c) pracownicy usług związanych ze zdrowiem publicznym, w tym usług związanych z:

(i) identyfikacją, śledzeniem i kontaktowaniem się z osobami, które miały kontakt z osobami, u których zdiagnozowano COVID-19 lub które były podejrzane o zakażenie, oraz

(ii) badaniem osób na COVID-19

d) usług laboratoryjnych

e) usług leczenia uzależnień

f) usług w hospicjach

g) usług aptecznych

h) podstawowej opieki medycznej oraz ogólnej i specjalistycznej praktyki lekarskiej

i) usług stomatologicznych

j) krwiodawstwa i usług pokrewnych

k) usług przy dawstwie tkanek lub narządów oraz usług pokrewnych

l) usług opieki stacjonarnej (w tym opieka pielęgniarska, usługi w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień, usługi dla osób starszych i osób niepełnosprawnych) oraz usług w domach opieki dla dzieci

m) opieki domowej, pomocy domowej i innych usług zdrowotnych w społeczności

n) usług opieki społecznej (w tym usługi dla osób niepełnosprawnych, usługi zdrowia psychicznego, usługi ochrony dzieci i opieki społecznej, usługi związane z przemocą domową, seksualną i ze względu na płeć) oraz usług dla osób bezdomnych, w tym pomoc dla osób bezdomnych

o) usług paramedycznych, usług w karetkach pogotowia i przy świadczeniu opieki przedszpitalnej

p) usług świadczonych przez jednostki ds. drobnych urazów

q) usług położniczych

r) usług dotyczących bezpieczeństwa żywności i usług środowiskowych

error: Content is protected !!