fbpx
9.8 C
Dún Laoghaire
środa, 1 lutego, 2023

Obowiązkowe testy dla przylatujących do Polski z krajów spoza Schengen od 15 grudnia

Dziś w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane nowe rozporządzenie dotyczące epidemii koronawirusa – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Oznacza to, że od 15 grudnia w Polsce będą obowiązywały kolejne restrykcje.

Nowe obostrzenia to między innymi:

 • od 15 grudnia – obowiązuje obniżenie limitu osób w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych – do 30 proc. (zaszczepieni nie wliczają się do limitu pod warunkiem, że przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe),
 • od 15 grudnia – zamknięcie dyskotek i innych miejsc do tańczenia,
 • od 15 grudnia – obowiązkowe testy dla osób mieszkających z osobami chorującymi na COVID-19 (bez względu na posiadanie certyfikatu covidowego),
 • od 15 grudnia – osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć wykonany test na COVID-19 nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy

I zwłaszcza jeśli chodzi o ten ostatni paragraf otrzymujemy setki zapytań od rodaków z Irlandii w związku z ich planami przedświątecznej podróży.

Irlandia formalnie nie znajduje się w strefie Schengen, więc czy istnieje obowiązek wykonanania testu przed przylotem do kraju dla wszystkich tj. zaszczepionych i nie zaszczepionych?

Chcemy uspokoić wszystkich, że Irlandia nie jest traktowana jako kraj spoza strefy  Schengen w przypadku podróży do Polski.

Wszystkie zasady podróży do Polski dla przybywających z Irlandii pozostają bez zmian.

A więc zgodnie z obowiązującym stanem prawnym:

Podróżni niezależnie od środka transportu (zbiorowy i indywidualny oraz przekraczanie granicy pieszo) podlegają 10-dniowej kwarantannie wjazdowej chyba, że spełnią jeden z poniższych warunków:

 • są zaszczepieni pełnym cyklem szczepienia (szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy), a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki). Szczepienie jest poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim poświadczającym zaszczepienie.
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy), nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy PR. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument, potwierdzający przebycie choroby ,wystawiony w języku polskim albo w języku angielskim, w tym unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID,
 • przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID lub innym dokumentem w języku polskim lub angielskim. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,
 • są dziećmi do 12. roku życia podróżującymi pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadają negatywny wynik testu na COVID-19,
 • podlegają innym zwolnieniom wymienionym w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podróżni, na których została nałożona kwarantanna, będą mogli do 48h po przekroczeniu granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny:

 • Rodzaj testu: RT-PCR lub antygenowy wykonany przez laboratorium.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.

Powyższe zasady dotyczą osób podróżujących z:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i Włochy,
 • 4 państwa spoza UE, które należą do strefy Schengen  – Szwajcaria, Islandia, Norwegia i Liechtenstein,
 • z Turcji, z którą zostało zawarte specjalne porozumienie.

  Źródło: strona rządowa