fbpx
10.4 C
Dún Laoghaire
środa, 30 listopada, 2022

Polski Ład chce powrotu kapitału do Polski i oferuje ułatwienia dla wracających

Ministerstwo Finansów  przedstawiło „Program Repatriacji Kapitału”, będący częścią rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu, podaje portal Money.pl

Celem programu jest zachęcenie Polaków oraz polskiego kapitału do powrotu do kraju m.in. dzięki ulgom podatkowym.

„Program jest skierowany do trzech grup osób. Przede wszystkim do pracowników, którzy od kilku lat mieszkają za granicą. Jak również do przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes za granicą lub którzy wcześniej zdecydowali się na ryzykowne działania podatkowe. Skierowany jest też do polskich sportowców, celebrytów i artystów” – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, przedstawiając  „Program Repatriacji Kapitału”.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

Według jego twórców, poszczególne elementy programu były przygotowane w oparciu o wzorce z krajów, gdzie takie rozwiązania funkcjonują i się sprawdziły, w tym z Włoch i Portugalii.

„Program Repatriacji Kapitału”

Ulga na powrót

Pierwszym elementem programu ma być ulga na powrót. Jak powiedział Jan Sarnowski, obejmie ona osoby uzyskujące dochody z pracy, z działalności gospodarczej oraz z praw autorskich.

„Ulga dotyczy osób, które co najmniej przez 3 lata mieszkały za granicą i zdecydują się na powrót. Te osoby  będą płacić zmniejszony podatek dochodowy przez 4 lata” – zapowiedział wiceminister finansów.

Jak wyjaśnił, osoba, która wróci do kraju, w drugim roku pobytu będzie mogła zmniejszyć podatek płacony w kraju o połowę podatku zapłaconego w pierwszym roku, czyli w roku, gdy doszło do zmiany rezydencji podatkowej, w trzecim roku o połowę zapłaconego podatku w drugim roku itd.

„To rozwiązanie ma być zachęta, aby od razu po powrocie takie osoby zaczęły działać legalnie, bez wchodzenia do szarej strefy. Im niższy podatek wykażą w pierwszym roku, tym w mniejszym stopniu będą korzystać z ulgi w latach kolejnych” – stwierdził Sarnowski.

Dodał, że podobne rozwiązanie będzie dotyczyć także składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku to budżet państwa będzie finansował ubytek w składkach, dzięki temu ulga nie wpłynie na wysokość świadczeń emerytalnych.

„Z ulgi będzie można skorzystać, jeśli podatnik będzie co najmniej przez pół roku podlegał ubezpieczeniu społecznemu w Polsce i złoży wniosek do ZUS – powiedział Sarnowski.

Zastrzegł, że z ulgi na powrót będzie można skorzystać tylko raz.

Ryczałt dla nowych inwestorów

Kolejnym elementem „Programu Repatriacji Kapitału” jest ryczałt dla nowych inwestorów. „Ma on skłonić Polaków, którzy działają za granicą, aby przenieśli się do Polski i przenieśli tutaj swoją rezydencję podatkową. „Chodzi o to, aby tutaj zostało przeniesione centrum zarządzania biznesem i tutaj były płacone podatki” – mówił Sarnowski.

Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać ci, którzy co najmniej 5 z ostatnich 6 lat przed powrotem mieszkali za granicą i tam mieli rezydencję podatkową. Zgodnie z planami ministra, tacy podatnicy nie zapłacą od dochodów uzyskiwanych za granicą więcej niż 200 tys. zł rocznie podatku. Pod warunkiem, że zdecydują się na zainwestowanie 100 tys. zł w przedsięwzięcia mające szczególne znaczenie społeczne. Na przykład innowację czy naukę.

Jak zapowiedział Sarnowski, ci, którzy zdecydują się na taki powrót, dostana 10-letnią gwarancję pewności prawa. Dodał także, że ryczałt będzie można zapłacić od wszystkich dochodów uzyskanych za granicą. Wyjątkiem będą dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Rozwiązanie ma dotyczyć wyłącznie dochodów zagranicznych. Zatem dochody uzyskane w kraju będą objęte podatkiem na normalnych zasadach.

Ryczałt przejściowy

Kolejnym rozwiązaniem w ramach „Programu Repatriacji Kapitału” ma być tzw. ryczałt przejściowy. Czyli podatek od kapitału czy majątku, który wcześniej został ukryty przed służbami skarbowymi. Chodzi np. o dochody z instrumentów finansowych, nieruchomości czy też dochody z pracy za granicą, których podatnik wcześniej nie rozliczył.

„Do końca grudnia 2022 r. taki podatnik będzie mógł wypełnić odpowiedni formularz, na którym zgłosi nieopodatkowany dochód. Będzie musiał na tym formularzu wskazać wysokość dochodu oraz niezapłaconego podatku. Dodatkowo, wskazać źródło dochodu i wyjaśnić, jak środki znalazły się za granicą. Od tego dochodu podatnik zapłaci 8-proc. opłatę” – mówił Sarnowski.

Dodał, że dla ułatwienia resort proponuje inne rozwiązanie – szczególną ścieżkę, w ramach której podatnik będzie mógł zapłacić 2-proc. opłatę od nieznanego polskiemu fiskusowi majątku zagranicznego.

„Podatnik, który się obawia, czy spełnia warunki do wzięcia udziału w tym programie, będzie mógł złożyć wniosek o urzędową opinię na temat możliwości objęcia go repatriacją kapitału. Opinię będzie wydawać rada do spraw repatriacji kapitału. W skład komisji wejdą przedstawiciele resortu finansów, ale także specjaliści, czyli doradcy podatkowi i prawnicy. Opinia rady nie będzie dla MF wiążąca, ale będzie ona miała silną rolę opiniotwórczą” – powiedział wiceminister finansów.

ŹródłoMoney.pl