fbpx
2.2 C
Dún Laoghaire
poniedziałek, 6 lutego, 2023

Rządowy program pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw – czy to coś dla Ciebie?

Jak podaje Independent, zgodnie ze statystykami opracowanymi przez Departament Przedsiębiorczości, program gwarancji kredytowych Covid-19 o wartości 2 mld euro, uruchomiony jako centralny filar rządowego programu Stimulus, rozdzielił mniej niż 10 % dostępnego finansowania w połowie jego trwania.

 

Program, który ma wygasnąć 30 czerwca, oferuje bankom 80% gwarancję państwową na pożyczki dla MiŚP. Jest on częścią ustanowionego w lipcu rządowego programu reagowania Covid dla wsparcia miejsc pracy i przedsiębiorstw.

Pomimo hojnych warunków, popyt był do tej pory bardzo niski. Od czasu uruchomienia programu we wrześniu do teraz pożyczono zaledwie 165 mln EUR.

Warto więc może dowiedzieć się czym jest ten program i czy może nie jest to sposób by pomóc Twojej firmie.

 

Co to jest program gwarancji kredytowych COVID-19?

Jest to program gwarancji kredytowych COVID-19, który ma ułatwić pożyczki kwalifikującym się firmom.

Program oferuje częściową gwarancję rządową (80%) dla MŚP, małych spółek o średniej kapitalizacji i producentów pierwotnych  przed stratami na kwalifikujących się umowach finansowania.

Ma na celu zachęcenie uczestniczących dostawców finansowania do dalszego odgrywania swojej roli we wspieraniu dostępności dodatkowej płynności dla irlandzkich przedsiębiorstw.

Pożyczki w ramach programu wynoszą od 10 000 do 1 miliona euro na okres do pięciu i pół roku. Finansowanie będzie oferowane za pośrednictwem szeregu produktów, w tym pożyczek terminowych, kredytów obrotowych i kredytów w rachunku bieżącym. Pożyczki w wysokości do 250 000 EUR w ramach Programu są dostępne bez zabezpieczenia (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane w ramach funkcji produktu, jak w przypadku finansowania aktywów, rabatów na faktury itp.).

Pierwszym produktem objętym wsparciem w ramach programu jest pożyczka terminowa.

Program jest obsługiwany przez Strategic Banking Corporation of Ireland (SBCI) za pośrednictwem uczestniczących dostawców finansowania.

Jakie firmy kwalifikują się do programu?

Program ten jest dostępny dla kwalifikujących się MŚP i mikro przedsiębiorstw o ​​średniej kapitalizacji, w tym producentów surowców (przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem i rybołówstwem), z siedzibą w Irlandii.

Jest przeznaczony dla firm, które doświadczyły negatywnego finansowego wpływu pandemii. Oznacza to spadek przynajmniej  15%  rzeczywistych lub prognozowanych obrotów lub zysków z powodu COVID-19.

Pełne szczegóły kryteriów kwalifikowalności są dostępne na stronie SBCI.

W jaki sposób firmy mogą ubiegać się o Program?

System gwarancji kredytowych COVID-19 jest dostępny poprzez bezpośrednie złożenie wniosku do uczestniczących dostawców finansowania.

Którzy dostawcy finansowania uczestniczą w programie?

Program gwarancji kredytowych COVID-19 jest dostępny za pośrednictwem szeregu dostawców finansowych, w tym uczestniczących banków detalicznych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i innych uczestniczących pożyczkodawców niebankowych.

Pełna lista uczestniczących dostawców finansowania jest dostępna na stronie SBCI.

Czy istnieje opcja odroczonej płatności?

Możesz mieć możliwość skorzystania z opcjonalnego oprocentowania i / lub moratorium na kapitał, ale będzie to zależeć od oceny wniosku przez instytucję finansową.

Jaka jest podstawa pomocy państwa dla programu?

Pożyczki w ramach tego Programu podlegają zasadom Tymczasowych ram w zakresie pomocy państwa wprowadzonych w odpowiedzi na COVID-19.

Jak długo program będzie dostępny?

Program gwarancji kredytowych COVID-19 działa na podstawie Tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa wprowadzonych w odpowiedzi na COVID-19. Obecnie ma to obowiązywać do 30 czerwca 2021 r.

Na co można przeznaczyć pożyczki?

Pożyczki w ramach programu zapewniają bardzo potrzebną płynność firmom, na które negatywny wpływ miał wybuch COVID-19. Program może być wykorzystywany do wspierania szeregu różnych produktów pożyczkowych w zależności od dostawcy finansowania.

Pożyczki w ramach Programu należy jednak wykorzystać na:

Kapitał obrotowy / płynność (przykłady obejmują płacenie za akcje, płace, inne koszty ogólne)

Inwestycje (przykłady obejmują przebudowę lokalu, zakup nowego sprzętu)

Czy pożyczki udzielone w ramach Programu mogą zostać wykorzystane do refinansowania istniejących kredytów?

W pewnych okolicznościach Program zezwoli uczestniczącym dostawcom usług finansowych na refinansowanie i zmianę umów finansowania. 

Wszelkie postanowienia dotyczące potencjalnego refinansowania muszą być uzgodnione z dostawcą finansowania w ramach wstępnej umowy finansowej.

Jakie jest oprocentowanie pożyczek w ramach Programu?

Program kapitału obrotowego COVID-19 oferuje 80-procentową gwarancję państwową na szereg różnych produktów pożyczkowych za pośrednictwem uczestniczących dostawców finansowania.

Oprocentowanie tych produktów będzie się różnić w zależności od indywidualnych cech, takich jak wielkość pożyczki, okres pożyczki i profil każdej firmy. Jednak podmioty finansujące będą oferować obniżoną stopę procentową w porównaniu z podobnymi pożyczkami, a obniżka ta zostanie wskazana w każdej umowie.

Czy są jakieś dodatkowe koszty?

Uczestniczące przedsiębiorstwo (pożyczkobiorca) będzie zobowiązane do zapłacenia składki, aby spełnić warunki tymczasowych ram prawnych Komisji Europejskiej w zakresie pomocy państwa.

Premia będzie wynosić od 0,15% do 0,68% dla MŚP w zależności od okresu kredytu oraz od 0,3% do 1,55% dla małych spółek o średniej kapitalizacji w zależności od okresu kredytowania.

Składka zostanie pobrana przez podmiot finansujący w ramach spłaty kredytu.

Czy kandydaci muszą być klientami agencji państwowych?

Nie, Program jest otwarty dla wszystkich firm, które spełniają kryteria kwalifikacyjne. Dlatego zachęca się zarówno klientów agencji, jak i przedsiębiorstwa, które w żaden sposób nie współpracują z agencjami państwowymi. Agencje obejmują na przykład Enterprise Ireland, Local Enterprise Office (LEO) i Bord Bia.

Czy są jakieś ograniczenia co do kwoty, którą mogę pożyczyć?

Całkowita kwota finansowania w ramach Systemu gwarancji kredytowych COVID-19 przypadająca na uczestniczące przedsiębiorstwo nie może przekroczyć:

dwukrotności rocznego wynagrodzenia uczestniczącego przedsiębiorstwa (w tym składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów personelu pracującego na terenie przedsiębiorstwa, ale formalnie na liście płac podwykonawców) za 2019 r. lub za ostatni dostępny rok. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. Lub po tej dacie maksymalne porozumienie finansowe nie może przekraczać szacunkowego rocznego funduszu płac w pierwszych dwóch latach działalności; lub 25% całkowitego obrotu uczestniczących przedsiębiorstw w 2019 r.

Czy jakiekolwiek sektory nie kwalifikują się do programu?

Do Programu nie kwalifikują się firmy prowadzące następujące działania:

Wydobycie ropy naftowej

Wydobycie gazu ziemnego

Działania wspierające dla działalność związaną z ropą naftową i gazem ziemnym

Produkcja wyrobów tytoniowych

Budowa budynków

Budowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Produkcja wojskowych pojazdów bojowych

Hazard i zakłady bukmacherskie

Pośrednictwo pieniężne

Produkcja broni i amunicji

Czy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą kwalifikują się do programu?

Tak, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą kwalifikują się do programu.

Co mogę zrobić, jeśli mój wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony przez firmę finansującą?

W przypadku, gdy firma złożyła formalny wniosek o pożyczkę do jednego z uczestniczących dostawców finansowania i odmówiono jej, wnioskodawca musi najpierw złożyć odwołanie do podmiotu finansującego. Jeżeli to odwołanie wewnętrzne nie przyniesie skutku, wówczas można złożyć odwołanie do Biura Kontroli Kredytów, jeżeli pożyczkodawcą jest bank.

Pełne informacje na temat procesu odwoławczego dostępne są w Biurze Oceny Kredytów.

Źródłogov.ie

Podobne artykuły

Social media

20,459FaniLubię
36ObserwującyObserwuj
25SubskrybującySubskrybuj
- Advertisement -spot_img

Ostatnie artykuły