fbpx
2.9 C
Dún Laoghaire
niedziela, 5 lutego, 2023

Podwójne opodatkowanie, ulga abolicyjna zmiany od 1 stycznia 2021. Wyjaśniamy

This Content Is Only For Subscribers

Please subscribe to unlock this content. Enter your email to get access.
Your email address is 100% safe from spam!

W związku z szeregiem zapytań jakie otrzymywaliśmy wcześniej dotyczących podwójnego opodatkowania otrzymaliśmy od doradców z Centrum Together-Razem zbiorczą informację w tym zakresie.

Jak nas poinformowano odpowiedzi są efektem zapytania poseł na Sejm Hanny Gil-Piątek w związku ze zmianami przepisów dotyczących ulgi abolicyjnej.

Pełny tekst odpowiedź i wyjaśnienia znajdują się poniżej w linku źródłowym do archiwum Sejmu – odpowiedzi na interpelacje udzielił Jan Sarnowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

1. Czy posiadanie jakiejś formy dochodu w Polsce podczas bycia rezydentem podatkowym za granicą ma wpływ na dodatkowe opodatkowanie w Polsce od 1 stycznia 2021 r.?

 

Nie, ulga abolicyjna nie znajduje zastosowania do dochodów nierezydentów, a zatem omawiane  zmiany nie będą wywierały wpływu na opodatkowanie dochodów tej grupy podatników

 

2. Czy w przypadku posiadania nieruchomości oraz meldunku tamże można na tej podstawie ustalić rezydencję podatkową w Polsce? Czy płacenie podatku od takiej nieruchomości i ponoszenie opłat z tytułu ich utrzymania może być podstawą wskazania rezydencji podatkowej w Polsce?

 

Zasady rezydencji podatkowej w Polsce określają przepisy art. 3 ust. 1a ustawy PIT. Zgodnie z tym przepisem, osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski jeżeli:
1) posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek
interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Definicja miejsca zamieszkania obejmuje zatem trzy kryteria, pośród których znajduje się
posiadanie na terytorium Polski centrum interesów gospodarczych.
W praktyce kryterium to związane jest z miejscem, z którym powiązania ekonomiczne danej osoby są najsilniejsze. O najsilniejszych powiązaniach ekonomicznych z Polską może świadczyć położenie w Polsce głównych źródeł dochodów, majątku ruchomego i nieruchomego, depozytów lub lokat oraz głównych inwestycji podatnika.

Oznacza to, iż sam fakt zameldowania w Polsce lub posiadania nieruchomości przeznaczonej na wynajem nie oznacza położenia w Polsce ośrodka interesów życiowych. Elementy te mogą być wzięte pod uwagę tylko w połączeniu z innymi aspektami istotnymi z punktu widzenia ustalenia rezydencji podatkowej.

 

3. Wielu właścicieli nieruchomości utrzymuje też polskie konta bankowe, by odbierać czynsz i ma wątpliwości, czy posiadanie konta bankowego w Polsce może być podstawą do wskazania rezydencji podatkowej w Polsce?

 

Sam fakt posiadania w Polsce nieruchomości przeznaczonej na wynajem oraz konta bankowego do obsługi dochodu osiąganego w związku z tą nieruchomością nie przesądza o posiadaniu polskiej rezydencji podatkowej.

 

4. Wątpliwości mają też osoby posiadające podwójne obywatelstwo – czy może ono mieć wpływ na zmianę rezydencji podatkowej?

Posiadanie polskiego obywatelstwa nie jest kryterium branym pod uwagę dla potrzeb ustalenia rezydencji podatkowej w Polsce.Jak wynika z wyżej przedstawionych wyjaśnień, kryteria polskiej rezydencji podatkowej zawarte w art. 3 ust. 1 ustawy PIT nie odwołują się do obywatelstwa.
W sytuacji natomiast gdy wystąpi tzw. podwójna rezydencja podatkowa, czyli osoba spełnia
warunki pozwalające uznać ją za rezydenta podatkowego Polski oraz drugiego państwa, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują zasady ustalania państwa rezydencji za pomocą dodatkowych wytycznych (tzw. reguł kolizyjnych), z których jedna odwołuje się do obywatelstwa. Niemniej jednak jeżeli osoba jest obywatelem obydwu państw, kryterium to również nie będzie miało charakteru decydującego.

 

5. Gdzie obywatel może znaleźć odpowiedzi na wyżej wymienione pytania?

Przepisy zmieniające ulgę abolicyjną wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r., co oznacza, że limit odliczenia ulgi abolicyjnej będzie stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 r., czyli w rocznych zeznaniach podatkowych składanych do końca kwietnia 2022 r. Tak ustalony termin rozliczenia ulgi abolicyjnej da podatnikom czas na przygotowanie się do omawianych zmian.

Jednocześnie pragnę podkreślić, iż dla zapewnienia ochrony podatników, którzy faktycznie
osiągają dochody za granicą i nie uczestniczą w strukturach optymalizacyjnych ukierunkowanych na unikanie opodatkowania, Ministerstwo Finansów planuje wydać w 2021 r. objaśnienia podatkowe, które w wiążący dla administracji sposób, z zastosowaniem praktycznych przykładów, w jasny sposób przedstawią zasady ustalania miejsca rezydencji podatkowej oraz reguły rozliczania w Polsce dochodów osiąganych za granicą (bez ryzyka wystąpienia zjawiska podwójnego opodatkowania).

6. Jakie działania informacyjne zaplanowało Ministerstwo, by wyjaśnić obywatelom, jak interpretować przepisy? Na jakim etapie zostały rozpoczęte te działania i czy brały pod uwagę fakt, że Polacy zarobkujący poza granicami kraju byli gotowi podejmować kroki w zakresie zbywania nieruchomości czy zrzeczenia się obywatelstwa jeszcze na etapie prac parlamentarnych nad ustawą?

 

Zmiany w sposobie rozliczania ulgi abolicyjnej nie powinny uzasadniać przeniesienia rezydencji przez Polaków za granicę. Jak wskazano powyżej, wprowadzenie limitu odliczenia ulgi abolicyjnej w wysokości 1360 zł pozwoli większości podatnikom na korzystanie z ulgi abolicyjnej na dotychczasowych, niezmienionych zasadach. Jak wynika bowiem z przedstawionych danych za 2018 r., około 2/3 Polaków korzystających z ulgi abolicyjnej będzie mogła rozliczać dochody na dotychczasowych zasadach. W państwach, z którymi ostatnio zaczęła obowiązywać metoda proporcjonalnego odliczenia (m.in. Wielka Brytania, Austria, Irlandia, Dania, Norwegia) proporcja pomiędzy osobami rozliczającymi ulgę abolicyjną do wysokości wprowadzonego limitu oraz w wysokości przekraczającej ustalony limit powinna bowiem pozostać podobna.
Oznacza to, iż zmiana polegająca na wprowadzeniu limitu odliczenia z tytułu tej ulgi dotknie
osoby o wyższych dochodach, które odliczały wysokie kwoty ulgi abolicyjnej. Średnia korzyść tej grupy podatników w warunkach 2018 r. z tytułu odliczenia ulgi abolicyjnej wynosiła ponad 9 tysięcy zł.

7. Czy KAS i Ambasady zostały zaangażowane do informowania obywateli pracujących za granicą przez okresy o różnej długości na temat zmian w rozliczaniu podatku dochodowego po zmianach w zakresie ulgi abolicyjnej?

 

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa podejmują czynności mające na celu rozpowszechnianie wiedzy o wprowadzonych zmianach w przepisach podatkowych.
Jednoczenie każda osoba może otrzymać informację na temat swoich obowiązków podatkowych w Polsce korzystając m.in. z następujących środków:

 •  Indywidualna interpretacja prawa podatkowego
  W przypadku wątpliwości co do poprawności zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, podatnik może wystąpić z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej.
 • Informacja telefoniczna
  Informacje na temat stosowania przepisów prawa podatkowego można również uzyskać dzwoniąc na czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00 infolinię Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wybierając z telefonu stacjonarnego numer 801 055 055 albo z telefonu komórkowego (22) 330 03 30. Z zagranicy można połączyć się z KIS dzwoniąc na numer telefonu: +48 22 330 03 30. Więcej informacji o Krajowej Informacji Skarbowej można znaleźć na stronie internetowej www.kis.gov.pl.
 • Informacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Ogólna informacja podatkowa i celna udzielana jest również w formie elektronicznej – za
  pośrednictwem formularza pod internetowym adresem www.finanse.mf.gov.pl/pp/maszpytanieodpowiemy (Portal podatkowy » Masz pytanie –
  odpowiemy » Pytanie e-mail)

 

MATERIAŁ PATRONA:

Centrum Together-Razem to organizacja pożytku publicznego w Irlandii , założona w roku 2006 w Cork i jej głównym celem działania jest wspierania Polaków w Irlandii w czterech obszarach:

1. Doradztwo i wsparcie
Poradnictwo socjalne, porady prawne z irlandzkimi prawnikami, konsultację online 

2. Edukacja
Prowadzenie lekcji języka angielskiego, prowadzenie szkoły polonijnej dla dzieci polskich pod szyldem Akademia Razem w 5 miastach hrabstwa Cork: w Ballincollig, w Cobh, w Cork, w Clonakilty i w Midleton

3. Zdrowie psychiczne
Prowadzenie poradni zintegrowanych serwisów psychoterapeutycznych U-Clinic dla osób doświadczających problemów takich jak: depresja, problemy w związkach, uzależnienia, współuzależnienie etc

4. Promowanie integracji
Prowadzenie programów dla polskich seniorów w ramach grupy Aktywni Seniorzy Razem
Ponadto szereg programów poprawiających świadomość obywatelską, programy edukacji wyborczej czy poprawy zdrowia psychicznego.

ŹródłoSejm RP

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Social media

20,459FaniLubię
36ObserwującyObserwuj
25SubskrybującySubskrybuj
- Advertisement -spot_img

Ostatnie artykuły