Według najnowszego sondażu, większość mieszkańców Irlandii uważa, że ​​rząd powinien wprowadzić dalsze ograniczenia w celu kontrolowania rozprzestrzeniania się Covid-19.

Sondaż przeprowadzono w poniedziałek na zlecenie Departamentu Zdrowia przez Amárach Research. Według niego 61% badanych twierdzi, że ​​rząd powinien zrobić więcej.

To najwyższy odsetek osób opowiadających się za dalszymi ograniczeniami w związku  Covid-19 od czasu wybuchu pandemii pod koniec lutego.

Według ankiety tylko jedna osoba na cztery uważa, że ​​nie należy wprowadzać dalszych ograniczeń.

 

Sondaż  przeprowadzono dokładnie tydzień po tym, jak rząd odrzucił zalecenie Krajowego Zespołu ds.Zdrowia Publicznego, aby natychmiast przenieść cały kraj do ograniczeń poziomu 5.

 

Decyzja rządu o odrzuceniu porady NPHET spotkała  się z najwyższym poziomem sprzeciwu od marca. Prawie jedna piąta pytanych potwierdziła, że ​​była zła z powodu decyzji rządu.

Ponad połowa (51%) ankietowanych stwierdziła, że ​​uważa, że ​​rząd nie robi wystarczająco dużo, aby powstrzymać wirusa.

To najwyższy poziom niezadowolenia z decyzji rządu od początku pandemii w Irlandii.

Zaledwie 42% badanych uważa, że ​​obecna reakcja rządu jest właściwa.

Ankieta wskazuje również, że poziom niepokoju i frustracji z powodu wirusa wśród opinii publicznej powrócił do poziomu ostatnio obserwowanego w kwietniu, w szczycie pierwszej fali infekcji.

Ankietę Amárach Tracker Poll  przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1790 osób dorosłych.