Urząd Skarbowy opublikował szczegółowe informacje o przypadkach przestępstw skarbowych – podał  portal RTE.

Lista obejmuje okres od kwietnia do czerwca 2020 r.

Łączna kwota dla wszystkich wymienionych wyroków skarbowych wyniosła 8 491 348 euro, z trzema przypadkami zaocznymi na kwoty przekraczające 1 mln euro.

Należą do nich między innymi dr Kevin Hickey Unlimited,  firma wymieniona jako dostawca usług medycznych zarejestrowana pod adresem Ascot Terrace, O’Connell Avenue, Limerick.

Został on ukarany grzywną za zaniżenie podatku dochodowego od osób prawnych, PAYE, PRSI i USC. Podatki, odsetki i kary wyniosły łącznie 1 216 196,44 EUR.

Kevin Hickey, konsultant medyczny mieszkający pod tym samym adresem, został wezwany do złożenia deklaracji dotyczącej podatku dochodowego w wysokości 598 761,59 euro wraz z odsetkami i karami.

Mary Colma Moore, przewoźnik zamieszkująca pod adresem Sharon Avenue, Browneshill Road, Carlow, jest również wpisana do wykazu za zaniżenie deklaracji podatku dochodowego, PAYE, PRSI, USC i VAT w łącznej wysokości €1 196 129 , w tym odsetki i kary.

Elaine Keogh z adresem w Annamoe, Roundwood, Wicklow – producent i sprzedawca tkanin, prowadząca działalność handlową pod nazwą Lainey Keogh – zalega na kwotę €122 533 euro wraz z odsetkami i karami.

Firma Solas-Galway Picture Palace Company, obecnie w stanie likwidacji, jest wykazana za niezgłoszenie podatku VAT w łącznej wysokości €821 353 wraz z odsetkami i karami. Kwota nie została zapłacona do 30 czerwca.

Andrea Smith, dziennikarz z adresem w Fortunestown, Tallaght jest wymieniony na liście za niezgłoszenie podatku dochodowego w wysokości €75 586,56  w tym odsetki i kary.

Wpisane są również dwie spółki z siedzibą w Wexford, obecnie w likwidacji.

Stwierdzono, że firma Hynes Jewelers z North Main Street w hrabstwie Wexford jest winna państwu €437 673,12 EUR, w tym odsetki i kary w następstwie postępowania skarbowego.

JW Fashions, firma prowadząca działalność jako Hynes Family Jewelers pod adresem 113 North Main Street, Wexford, jest również wymieniona w sprawie skarbowej na kwotę €640 093,17 w tym odsetki i kary.

Tuskar Property Holdings, również w likwidacji, z adresem przy Dorset Street Upper, Dublin 1 to kolejny dłużnik a kwota zaległości wynosi €1 026 972,90 , w tym odsetki i kary.

W dokumencie wymieniono również  trzech mężczyzn, którzy otrzymali 12-miesięczne wyroki z zawieszeniem na 12 miesięcy za przemyt tytoniu.

Należą do nich Samy Ahmed, importer owoców i warzyw z siedzibą w Forest Court, Edgeware Road w Londynie oraz Vadim Poianschi i Oleg Stavila z adresami w Mołdawii.