Polska: Nowy podatek dla zarabiających za granicą

Ministerstwo Finansów planuje sięgnąć do kieszeni tysięcy Polaków osiągających dochody poza granicami naszego kraju, choć tłumaczy się tylko wypełnianiem międzynarodowych umów- informuje o tym serwis Gazeta Prawna.

Od następnego roku zapowiedziano likwidację ulgi abolicyjnej, dzięki której nie trzeba było płacić podatku od tego, co zarobiliśmy za granicą, jeśli nie uzyskaliśmy w Polsce żadnego wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2021 roku ma się to zmienić.

Osoby pracujące poza Polską od nowego roku podatkowego będą musiały odprowadzić podatek od dochodu osiągniętego za granicą (od należnej kwoty będzie można odliczyć wartość podatku zapłaconego w państwie, w którym osiągnięto dany dochód).

Do tej pory można było tego uniknąć dzięki tzw. uldze abolicyjnej (zwalniającej z obowiązku płacenia podatków w Polsce wszystkich, którzy przez kilka miesięcy w roku osiągali dochód za granicą, a potem wracali do kraju).

Taka opcja zostanie jednak zlikwidowana, przez co podatki będziemy odprowadzać podwójnie – zarówno w kraju, w którym zarabiamy, jak i w polskiej skarbówce.

Podatek dla zarabiających za granicą

Zgodnie z udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.  Ustawa likwiduje ulgę, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgę abolicyjną).

Nowe przepisy mają wejść w życie od początku 2021 roku.

Pracujesz za granicą? Od 2021 roku zapłacisz za to podatek w Polsce.

Według szacunków resortu finansów, z ulgi abolicyjnej korzystało dotąd około 67 tys. osób (tzw. rezydentów podatkowych), którzy do 183 dni przebywali poza krajem i nie pobierali wynagrodzenia w Polsce.

Nowe przepisy mogą sprawić, że od 2021 roku bardziej będzie opłacało się im na stałe wyemigrować z Polski lub pracować na czarno.

Zmiana ma polegać na tym, że dochody osiągane za granicą będą sumowane z tymi, które uzyskano w Polsce, a od całej kwoty będzie naliczany podatek PIT.

Jeśli wykażemy, że zapłaciliśmy podatek w kraju, w którym pracowaliśmy, będziemy mogli odliczyć tę wartość od podatku, jaki będzie żądała od nas polska skarbówka.

Których krajów dotyczą nowe przepisy?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich krajów, które ratyfikowały konwencję MLI, wdrażającą międzynarodowe rozwiązania zapobiegające szkodliwym praktykom podatkowym. W 2017 roku podpisało ją kilkadziesiąt państw na całym świecie, w tym Polska.

Konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) weszła w życie w Polsce 01.07.2018 roku i obowiązuje od 01.01.2019 roku.Ma przeciwdziałać unikaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W rozliczeniach podatkowych za 2020 rok będzie trzeba uwzględnić także zarobki w takich krajach jak: Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Słowacja, Japonia, Izrael, Litwa, Irlandia, Finlandia (a także: Serbia, Francja, Australia, Malta, Singapur, Luksemburg).

Od kolejnego roku podatkowego roku dołącza do nich: Belgia, Norwegia, Kanada, Dania, następnie zaś: Ukraina, Islandia, Rosja, Łotwa, Katar, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Indie, Cypr, Portugalia.

W dalszej kolejności na liście tej znajdą się też Czechy i Korea Południowa, a także Szwecja i Indonezja (ale w ich przypadku nie podano jeszcze konkretnych dat wejścia w życie ratyfikacji).

Budżet zarobi 260 mln zł za nowy podatek od zagranicznych dochodów.

W internecie krąży już petycja pt. „Sprzeciw dotyczacy planowanej likwidacji ulgi abolicyjnej”