Jak podaje The Irish Times, listy oczekujących na zabiegi okulistyczne “wymykają się spod kontroli”. Okuliści ostrzegają, że  niektórzy pacjenci muszą czekać pięć lat na operację zaćmy.
Stowarzyszenie Optometrystów w Irlandii (AOI) wskazuje, że pandemia Covid-19 wydłużyła i tak już długie listy oczekujących na opiekę okulistyczną.

Od początku roku listy oczekujących wzrosły o 26 procent. Pod koniec 2019 roku na listach oczekujących znajdowało się 41 200 osób. Podczas pandemii  liczba ta wzrosła do 52 000.

Prawie 21 tys.  osób czekało na zabieg ponad rok, z czego prawie 14 tys. ponad 18 miesięcy.

Ponad 9100 osób oczekuje na zabiegi szpitalne (w porównaniu z 7700 na koniec 2019 roku).

W ostatnich latach Independent TD, Michael Collins oraz Kerry TD Danny Healy-Rae organizowali autobusy do Belfastu w celu przeprowadzenia operacji zaćmy zgodnie z dyrektywą UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, aby omijać listy oczekujących na zabieg.

Prezes AOI Patricia Dunphy powiedziała, że ​​potrzebna jest pilna reforma sposobu planowania i świadczenia usług.

Stowarzyszenie wezwało do rozszerzenia  programu “Sligo po zaćmie”, który skrócił listy oczekujących w północno-zachodniej części kraju na zabieg do około roku.

“Program Sligo” obejmuje oddział okulistyki szpitala uniwersyteckiego Sligo i okulistów z regionu współpracujących w celu zmniejszenia liczby wizyt w szpitalu.

AOI wykazało, że operacje usunięcia zaćmy stanowią duży odsetek przypadków na liście oczekujących. Dlatego zmniejszenie liczby hospitalizacji z powodu tej choroby ma znaczący wpływ na skrócenie czasu oczekiwania.

Patricia Dunphy dodała: „AOI wzywa do usankcjonowania przez ministra zdrowia protokołów jako polityki ogólnokrajowej. Jest to najszybsza i najłatwiejsza do wykonania czynność, jaką można podjąć, aby zająć się listami oczekujących. Nie ma powodów, aby nie rozszerzać programu. Pod względem kosztów umawianie wizyt u optometrysty w lokalnej społeczności jest o 50 procent tańsze niż w szpitalach. W kontekście Covid-19 opieka nad pacjentami u lokalnego optometrysty ogranicza podróże i kontakty publiczne ”.

AOI wzywa również rząd do podjęcia działań na rzecz ogólnokrajowego programu opieki okulistycznej dla dzieci.

„Skierowanie  dzieci na ścieżkę opieki środowiskowej pomoże im szybciej zostać zauważonymi – oraz zmniejszy listy oczekujących w szpitalu”.

Prezes Dunphy podkreśliła, że ​​”zły stan zdrowia oczu ma efekt domina na inne schorzenia i może prowadzić do tego, że ludzie częściej będą potrzebować opiekunów, domów opieki, opieki psychiatrycznej i zasiłków.”