Ochrona zdrowia, utrzymanie zatrudnienia i wspieranie społeczności to trzy główne filary rządowego planu Covid-19.

Wprowadzając plan na następne sześć do dziewięciu miesięcy,  premier Micheál Martin powiedział, że wprowadzane założenia planu mają wznowić życie społeczne, gospodarcze i kulturalne w Irlandii.

Irlandia znajduje się obecnie na poziomie drugim, jednak Dublin będzie podlegał dalszym ograniczeniom z powodu nagłego wzrostu liczby przypadków.

Premier  zapowiedział, że edukacja jest jednym z głównych priorytetów, a szkoły pozostaną otwarte na wszystkich pięciu poziomach planu.

Rząd podjął również decyzję o przyjęciu propozycji Komisji Europejskiej dotyczących podróży zagranicznych, zgodnie z którą kraje będą oznaczane kolorem czerwonym, pomarańczowym lub zielonym w zależności od ryzyka.

Największe zmiany nastąpiły w obszarze kultury, gdyż widzowie będą teraz dopuszczani do udziału w wydarzeniach, takich jaki koncerty.

Premier Martin powiedział:

„Brak wydarzeń artystycznych i kulturalnych na żywo przypomniał nam ponownie, jak ważne są one dla nas jako ludzi. Rozumiemy też jak bardzo dotknięci zostali ograniczeniami ludzie kultury i sztuki ”.

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY SKRÓT Z NOWEGO PLANU

 

 

SPOTKANIA Z INNYMI 

Poziom 1: Ludzie będą mogli gościć w swoich domach do 10 gości z maksymalnie trzech gospodarstw domowych.

Poziom 2: Dopuszcza się gości tylko z jednego innego gospodarstwa domowego lub maksymalnie sześciu gości z dwóch lub trzech innych gospodarstw domowych. Dokładne szczegóły zależą od aktualnych zaleceń zdrowotnej.

Członkowie różnych gospodarstw domowych mogą nadal spotykać się towarzysko w innych miejscach, w których może przebywać do sześciu osób w pomieszczeniach i 15 na zewnątrz.

Poziom 3: Dopuszcza się gości tylko z jednego innego gospodarstwa domowego lub tylko z własnego gospodarstwa domowego, w zależności od zaleceń w danym momencie. Poza domem nie będzie żadnych spotkań towarzyskich.

Poziom 4: Tylko własne gospodarstwo domowe – odwiedzający nie są przyjmowani.

Poziom 5: Tak samo jak poziom 4

UROCZYSTOŚCI WESELNE:

Poziom 1: do 100 osób

Poziom 2: do 50 osób

Poziom 3: do 25 osób

Poziom 4: Tylko sześciu gości

Poziom 5: Tylko sześciu gości

KINA, TEATRY, IMPREZY ZORGANIZOWANE

Poziom 1: W większości miejsc w pomieszczeniu będzie mogło uczestniczyć maksymalnie 100 osób, liczba ta wzrasta do 200 na zewnątrz.

W większych obiektach, w których można wprowadzić ścisłą dwumetrową odległość od miejsc siedzących i jednokierunkową kontrolę wejścia i wyjścia, zostanie dopuszczonych do 200 osób. Liczba ta ponownie wzrośnie do 500 w przypadku imprez plenerowych.

Poziom 2: Dopuszcza się do 50 osób w grupach do sześciu osób, z rozwiązaniami zapewniającymi brak mieszania się tych grup. W większych obiektach, w których można wprowadzić ścisłą dwumetrową odległość od miejsc siedzących i jednokierunkową kontrolę wejścia i wyjścia, będzie dozwolone do 100 osób. W większości obiektów dozwolonych jest do 100 osób.

Do 200 gości na stadiony zewnętrzne lub inne stałe miejsca na świeżym powietrzu z minimalną akredytowaną liczbą 5000 osób.

Poziom 3: Wszystkie imprezy halowe zostaną odwołane. W wydarzeniach plenerowych może uczestniczyć do 15 osób.

Poziom 4: Taki sam jak poziom 3

Poziom 5: Niedozwolone są imprezy wewnątrz i na zewnątrz

SPORT

Poziom 1: Normalne sesje treningowe i gry mogą odbywać się w pomieszczeniach i na zewnątrz przy zastosowaniu środków ochronnych. Maksymalnie 100 widzów będzie mogło uczestniczyć w grach halowych i 200 osób na meczach plenerowych.

Maksymalnie 500 widzów będzie mogło uczestniczyć w wydarzeniach na stadionach zewnętrznych lub innych stałych obiektach zewnętrznych o minimalnej akredytowanej pojemności 5000. W przypadku dużych krajowych i międzynarodowych wydarzeń sportowych wg szczegółowych wytycznych.
Siłownie, ośrodki rekreacyjne i baseny mogą być otwarte.

Poziom 2: Treningi na świeżym powietrzu mogą odbywać się w grupach do 15 osób. Podczas treningów w pomieszczeniu obowiązywać  będzie ograniczenie do sześciu osób .

Dozwolone będą mecze i imprezy do 100 widzów na świeżym powietrzu i 50 osób w pomieszczeniach. Liczba ta wzrośnie do 200 w przypadku miejsc na świeżym powietrzu o minimalnej akredytowanej pojemności 5000. W przypadku bardzo dużych obiektów przeznaczonych do organizacji imprez zostaną opracowane szczegółowe wytyczne.

Siłownie, centra rekreacyjne i baseny pozostaną otwarte.

Poziom 3: Trening bezkontaktowy tylko w tzw. podach czyli grupkach do 15 osób będzie dozwolony na zewnątrz. W hali będzie ograniczony tylko do treningu indywidualnego.

Brak meczów lub wydarzeń.

Siłownie i baseny będą otwarte tylko do treningu indywidualnego.

Poziom 4: Będą obowiązywały te same ograniczenia dotyczące treningów i meczów, jednak siłownie, ośrodki rekreacyjne i baseny zostaną zamknięte.

Poziom 5: Tylko trening indywidualny.  Siłownie, centra rekreacyjne i baseny pozostaną zamknięte

OBRZĘDY RELIGIJNE  I POGRZEBY

Poziom 1: 50 wiernych może uczestniczyć w obrzędach. Jednak większe kościoły będą w stanie to zwiększyć dzięki wielu oddzielnym podgrupom nie większym niż 50.

Poziom 2: taki sam jak poziom 1 dla nabożeństw i do 50 żałobników na pogrzebie.

Poziom 3: Obrzędy religijne zostaną przeniesione do trybu online.

Miejsca kultu pozostają otwarte na prywatną modlitwę. Maksymalnie 25 żałobników będzie mogło uczestniczyć w pogrzebach.

Poziom 4: Taki sam jak poziom 3

Poziom 5: Na pogrzebach dozwolonych jest tylko 10 żałobników.

BARY, KAWIARNIE I RESTAURACJE

Poziom 1: Otwarte przy zastosowaniu środków ochronnych.

Obejmuje to fizyczną odległość, wyłącznie obsługę kelnerską, programy sprzątania.
Kluby nocne, dyskoteki i kasyna pozostaną zamknięte.

Poziom 2: Taki sam jak poziom 1

Poziom 3: Zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia.

Poziom 4: Puby i restauracje będą mogły mieć maksymalnie 15 osób na zewnątrz. Wewnątrz nie będzie możliwe jedzenie.

Poziom 5: Tylko na wynos lub z dostawą do domu.

HOTELE

Poziom 1: Otwarte

Poziom 2: Otwarte

Poziom 3: Otwarte, ale usługi ograniczone do gości hotelowych.

Poziom 4: Otwarte, ale tylko dla obecnych gości i tych, którzy obsługują  tzw. essential services  niezwiązane z życiem towarzyskim i turystycznym.

Poziom 5: Otwarte tylko dla tych, którzy obsługują  tzw. essential services  niezwiązane z życiem towarzyskim i turystycznym

SKLEPY, FRYZJERSTWO, SALONY KOSMETYCZNE, USŁUGI

Poziom 1: Otwarte

Poziom 2: Otwarte

Poziom 3: Otwarte, ale zapewnione zostaną szczegółowe wytyczne.

Poziom 4: Podstawowe sklepy i firmy, które są głównie na zewnątrz, mogą pozostać otwarte. Wszystkie inne usługi detaliczne i osobiste będą zamknięte.

Poziom 5: Tylko niezbędne sklepy detaliczne będą otwierane.

PRACA

Poziom 1: Praca w domu, jeśli to możliwe.

Poziom 2: Praca w domu, jeśli to możliwe.

Poziom 3: Praca w domu, chyba że jest to absolutnie konieczne do osobistego stawiennictwa.

Poziom 4: Taki sam jak poziom 3.

Poziom 5: Praca w domu, chyba że jest to praca w służbie zdrowia, opiece społecznej lub innej podstawowej służbie i nie można jej wykonywać w domu.

PODRÓŻE KRAJOWE:

Poziom 1: Bez ograniczeń.

Poziom 2: Bez ograniczeń.

Poziom 3: Pozostań w swoim hrabstwie (lub innym określonym obszarze geograficznym) z wyjątkiem pracy, edukacji i innych tzw. essential ważnych celów, jeśli to konieczne.

Poziom 4: Taki sam jak poziom 3

Poziom 5: Ludzie będą mogli podróżować tylko 5 km od swoich domów.

 

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, UNIWERSYTETY

Poziom 1: Otwarte

Poziom 2: Otwarte

Poziom 3: Szkoły i żłobki pozostaną otwarte przy zastosowaniu środków ochronnych.
Ale szkoły wyższe oraz instytucje kształcenie ustawicznego dla osób dorosłych będą musiały wprowadzić dodatkowe specjalne środki ochronnych i ograniczenie gromadzenia się tak bardzo, jak to możliwe.

Poziom 4: Taki sam jak poziom 3.

Poziom 5: Otwarte z ograniczeniami.

TRANSPORT:

Poziom 1: Należy nosić nakrycia twarzy, a ilość miejsc w transporcie publicznym będzie ograniczona. Jeśli to możliwe, ludzie będą proszeni o chodzenie pieszo, jazdę na rowerze lub podróżowanie poza godzinami szczytu.

Poziom 2: Pasażerowie powinni nosić maski na twarzy i korzystać z transportu publicznego tylko w razie potrzeby. Przepustowość transportu publicznego będzie ograniczona do 50%, a transport w godzinach szczytu będzie dostępny tylko dla pracowników podstawowych tzw. essential workers.

Poziom 3: taki sam jak poziom 2.

Poziom 4: Przepustowość transportu publicznego zostanie ograniczona do 25%.

Poziom 5: Tak samo jak poziom 4.

OSOBY STARSZE POWYŻEJ 70 r.ż. ORAZ ZAGROŻONE ZDROWOTNIE GRUPY:

Rząd przedstawił te same wytyczne dla wszystkich szczebli. Mówią, że osoby w wieku powyżej 70 lat i osoby wymagające opieki medycznej powinny oceniać stopień, w jakim angażują się w kontakty z innymi osobami i w działalność poza domem.
Zostaną wydane szczegółowe wytyczne.

DOMY OPIEKI:

Poziom 1: Otwarte z ograniczeniami

Poziom 2: Otwarte z ograniczeniami

Poziom 3: Wizyty zawieszone, z wyjątkiem krytycznych okoliczności.

Poziom 4: Taki sam jak poziom 3.

Poziom 5: Nadal obowiązują te same ograniczenia.