Niestety podróże bez zalecanej kwarantanny są dozwolone do bardzo ograniczonej liczby lokalizacji.

Wielu rodaków ucieszy jednak informacja, że nasz kraj znajduje sie na liście.

Lista obowiązuje od 21 września 2020 r.
Lokalizacje te przedstawiają się następująco:

Cypr
Finlandia
Niemcy
Islandia
Łotwa
Litwa
Polska

15 września rząd zgodził się, że w nadchodzącym okresie lista będzie aktualizowana co tydzień.

Umieszczenie na liście będzie wymagało skumulowanego wskaźnika zachorowalności 25 na 100 000 lub mniej.

Dane będą opierać się o najnowsze dane z Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Uaktualniona lista „zielonych” (normalnych środków ostrożności) przedstawiona powyżej jest oparta na danych ECDC z czwartku 17 września i wejdzie w życie w poniedziałek 21 września. Do tego czasu obowiązuje nadal wcześniejsza lista.

Obywatele rozważający podróż powinni zwrócić uwagę na informacje dotyczące ograniczeń wjazdu i ewentualnej kwarantanny na miejscu dla osób przybywających z Irlandii.