Rządowy plan dotyczący przyszłości irlandzkich pubów został rozesłany do właścicieli lokali w niedzielny poranek przed oficjalną publikacją planu pod nazwą „Życie z Covid-19”.

The Irish Examiner uzyskał 25-stronicowy plan, zawierający główne elementy nowych zachowań, które właściciele pubów i klienci powinni przestrzegać.

Ogólnie rzecz biorąc, rząd kładzie duży nacisk na dystans społeczny. A terminy takie jak „dystans fizyczny”, „odległość fizyczna”, „bariery fizyczne” zostały wymienione w dokumencie 130 razy.

Poniżej przedstawiamy skrót proponowanych zmian w działaniu pubów w dobie Covid-19.

Puby jako środowisko kontrolowane:

Plan mówi, że publiczne i prywatne lokale są uważane za „środowiska kontrolowane”.

Obejmuje to przedsiębiorstwa spożywcze i konsumpcyjne, takie jak restauracje, kawiarnie, puby i bary.

„Niekontrolowane środowiska to miejsca, w których ludzie mają swobodny dostęp do pomieszczeń i na ogół się nie znają. Jest zatem mało prawdopodobne, aby pozostawali w bliskim kontakcie przez dłuższy czas. Przykładami są supermarkety, sklepy detaliczne, centra handlowe i punkty gastronomiczne przeznaczone wyłącznie na wynos ”- stwierdza dokument.

Bezpieczeństwo personelu:

Każda firma powinna wyznaczyć co najmniej jednego głównego przedstawiciela pracowników odpowiedzialnego za zapewnienie ścisłego przestrzegania zasad Covid-19 w miejscu pracy.

Mycie rąk stanowi większą barierę ochronną przed infekcją niż noszenie jednorazowych rękawiczek. Prawidłowa higiena rąk jest zatem niezwykle ważna.

Dystans fizyczny:

Plan jasno określa, że ​​wymagany jest odstęp 2 metrów między stołami, ale można go zmniejszyć do 1 metra, jeśli zostaną podjęte dodatkowe kroki.

W miarę możliwości personel powinien znajdować się w odległości 1 metra od siebie. Przy jednym stole nie może znajdować się więcej niż 6 osób i nie mogą pochodzić z więcej niż 3 różnych gospodarstw domowych. Dotyczy to rezerwacji miejsc i przebywania w lokalu.

„Nakrycia twarzy muszą być noszone przez wszystkich pracowników zajmujących się obsługą klienta, chyba że na miejscu jest ekran ochronny”

Obsługa kelnerska / Zarządzanie liczbą klientów:

 • Puby będą obsługiwać tylko stoliki, a obsługa “przy barze” nie będzie dozwolona. Liczba miejsc siedzących w lokalu musi zostać zmniejszona, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń.
 • „Stoły, siedzenia i kanapy w miejscach publicznych muszą zostać tak ustawione, aby zapewnić odpowiednią odległość”.
 • Klienci nie będą wpuszczani do pubów po 23:30.
 • Klienci przychodzący do pubu i wychodzący z niego powinni również nosić nakrycia twarzy.
 • Wymagania dotyczące zakrywania twarzy powinny być jasno określone i stanowić część polityki firmy.
 • Aby zapewnić fizyczną odległość, konieczne jest wprowadzenie ścisłych systemów obsługi kolejki do toalet i ograniczenia liczby użytkowników.
 • Odradza się korzystanie z gotówki, a klienci proszeni są o korzystanie z kart/płatności zbliżeniowych, jeśli to możliwe.
 • Puby będą musiały stosować dodatkowe oznakowanie, aby klienci nie wchodzili, jeśli mają objawy.
 • Będą musieli uregulować przypływ klientów, aby lokal nie był przepełniony. Zalecane jest wprowadzenie systemu rezerwacji. I ewentualnego przypomnienia w formie SMS, aby nie przychodził, jeśli źle się poczuje.
 • Tam, gdzie to możliwe, puby będą musiały używać oznaczeń na podłogach, aby ułatwić przestrzeganie zaleceń dotyczących odległości 2 metrów, szczególnie w najbardziej zatłoczonych miejscach, takich jak kasy.
 • Pracownicy pubów będą również musieli wydawać regularne ogłoszenia, aby przypomnieć klientom o przestrzeganiu zaleceń dotyczących dystansu społecznego i regularnym czyszczeniu rąk.
 • Właściciele lokali będą musieli umieszczać bariery z pleksi przy kasach i ladach, jeśli to możliwe, jako dodatkowy element ochrony pracowników i klientów.
 • Puby będą musiały zapewnić  odpowiednią higienę rąk i toalety. Jeśli to możliwe, zapewnić dodatkowe podręczne stanowiska lub urządzenia do higieny rąk, zapewniając mydło, wodę i środek do dezynfekcji rąk.
 • Puby będą musiały ustalić i nadzorować harmonogram częstego sprzątania łazienek i często dotykanych powierzchni.
 • Klienci powinni siedzieć przy stole z wyjątkiem sytuacji, gdy korzystają z toalety, płacą i wychodzą.
 • Plany mówią, że wyraźne oznakowanie powinno wskazywać lokalizację i trasę do łazienek.
 • Puby będą musiały ograniczyć liczbę kelnerów przypadających na grupę gości do najmniejszej liczby, która jest praktyczna.
 • Wieloosobowe zgromadzenia będą dozwolone w obiektach, pod warunkiem że odbywają się one w oddzielnych „określonych przestrzeniach” i istnieją systemy zapobiegające mieszaniu się we wspólnych przestrzeniach (np. Wejścia, wyjścia i toalety).
 • Plany przewidują, że tam, gdzie jest to praktyczne, pracownicy powinni obsługiwać tylko dla jedna grupe i nie powinni przemieszczać się między wieloma zgromadzeniami w różnych lokalizacjach (np. W dwóch różnych salach funkcyjnych).
 • Jeśli to możliwe, w obiekcie powinno być pomieszczenie gdzie może być odizolowany pracownik lub klient wykazujący symptomy Covid-19. Stamtąd osoba może udać się do domu, aby szukać pomocy medycznej w innym miejscu. Konieczne jest dokładne wyczyszczenie i zdezynfekowanie tego obszaru izolacji po jego użyciu.

Branża ze sporą rezerwą przyjęła prezentowane wytyczne.

„Wytyczne spowodują poważną zmianę dla pubów nie serwujących jedzenia. Wdrożenie i utrzymanie rentowności tych pubów nie będzie łatwe. Przemysł zaakceptuje wytyczne, ponieważ są one warunkiem do wznowienia działalności branży. A puby zamknięte są już prawie 6 miesięcy ”.