Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, irlandzka  gospodarka  weszła w fazę recesji, po spadku o 6,1% w drugim kwartale tego roku. Recesje definiuje się jako spadek PKB przez co najmniej dwa kolejne kwartały.
Obecny spadek  jest największym kwartalnym spadkiem irlandzkiego PKB w historii. Wyższym niż 4,7% spadek odnotowany w czwartym kwartale 2008 r.

 

Publikując te zestawienia, GUS zrewidował również dane o wzroście PKB za pierwszy kwartał 2020 r. Do -2,1%, przy czym, w wyniku pandemii koronawirusa  irlandzka gospodarka odnotowało dwa kolejne kwartały obniżania się wzrostu PKB.

Jednak spadek PKB Irlandii był jednym z najmniejszych w Europie  – znacznie poniżej unijnej średniej, wynoszącej prawie 12%.

 

Dane pokazują, że w drugim kwartale, konsumpcja indywidualna towarów i usług ( kluczowa miara krajowej aktywności gospodarczej) spadła o 19,6%. Zostało to częściowo skompensowane wzrostem o 37,8 miliarda euro eksportu netto towarów i usług.

 

Minister finansów Paschal Donohoe powiedział, że dane te podkreślają  wpływ pandemii na gospodarkę. Jednak, podczas gdy krajowa gospodarka ucierpiała, eksport netto pozytywnie przyczynia się do PKB w ujęciu rok do roku w wyniku silnego wzrostu eksportu farmaceutyków .
„Patrząc w przyszłość, w trzecim kwartale wyraźnie nastąpiło ożywienie PKB. Sprzedaż detaliczna w lipcu była prawie 5 procent wyższa od poziomu sprzed pandemii ”- powiedział, dodając, że wskaźniki wskazują na kontynuację tego trendu w sierpniu, choć przy mniejszym tempie wzrostu.

 

Neil Gibson, główny ekonomista Ernst & Young — Ireland,  powiedział, że spadek gospodarczy o 6,1% byłby zwykle powodem do niepokoju, ale dane są znacznie powyżej poziomu oczekiwanego przez większość prognostów i spotyka się z pozytywnym nastawieniem.

Grupa biznesowa Ibec powiedziała, że ​​dane za kwiecień, maj i czerwiec pokazały najgorsze skutki blokady dla gospodarki.

„Pomimo wzrostu bezrobocia do 23% w tym okresie, gospodarka skurczyła się tylko o 6,1%. ” – powiedział główny ekonomista Gerard Brady.

 

„W miarę zbliżania się do 2021 r. Fala pierwszych skutków Covid dla gospodarki zacznie się cofać. Ujawniają się natomiast rzeczywiste szkody gospodarcze wyrządzone przez pandemię na rynku pracy. Prawie pół miliona osób jest bezrobotnych, a duże sektory naszej gospodarki stoją w obliczu niezwykle trudnych warunków ” – powiedział Gerard Brady.

Dodał jednak,  że liczby dają pewną nadzieję. „Irlandzki model biznesowy zorientowany na eksport okazał się odporny na globalne wyzwanie Covid-19. Jesteśmy krajem o wykwalifikowanej populacji, globalnych perspektywach i przyjaznym środowisku biznesowym, który znajduje się u podstaw jednego z największych rynków na świecie.  Spadek gospodarczy w Irlandii będzie znacznie mniejszy niż w innych krajach Europy i prawdopodobnie utrzyma ją na szczycie głównych wykresów wzrostu, aczkolwiek z najsilniejszym kwartalnym spadkiem, jaki kiedykolwiek odnotowano” – powiedział.

Oddzielne dane GUS za lipiec pokazują, że produkcja przemysłowa wzrosła w lipcu o 8,8% w porównaniu z czerwcem i była o 13,4% wyższa niż w lipcu 2019 r. Sektor spożywczy odnotował jeden z największych wzrostów, przy wzroście produkcji o prawie 30%.