Wszyscy przybywający do Irlandii powinni poddać się kontroli temperatury w ramach działań zapobiegających przedostawaniu się do kraju nowych przypadków Covid-19. To jak podaje Irish Independent, jedno z nowych zaleceń proponowanych przez Specjalną Komisję ds. Odpowiedzi na Covid-19 przy Dáil.

Komisja zaleca również, aby obowiązkowa kwarantanna przy wjeździe „była dokładniej monitorowana”.

TD mówią:

„Kwarantanna skoro jest obowiązkowa, powinna być egzekwowana, A przybywający na wyspę powinni być zobowiązani do udowodnienia, że ​​przestrzegają tego wymogu zdrowia publicznego”.

Wśród 22 zaleceń znajduje się również wezwanie do regularnych badań wszystkich pracowników służby zdrowia w celu zidentyfikowania bezobjawowych nosicieli wirusa.                      

Dobrze opracowany system “testowania i śledzenia  kontaktów pozwoli państwu normalnie funkcjonować z ogniskami Covid i leczyć chorych”.

Raport mówi, że system testów i śledzenia stanie przed dwoma „poważnymi testami warunków skrajnych” w nadchodzących miesiącach. Czyli podróże z zagranicy i wewnętrzne oraz nadchodzący sezon grypowy.

Zastępca przewodniczącego Komisji McNamara powiedział: „Będziemy potrzebować systemu, który będzie w stanie poradzić sobie z nagłym wzrostem popytu na opiekę zdrowotną jesienią. Przede wszystkim biorąc pod uwagę powtarzającą się sezonowo epidemię grypy oraz nakładanie się objawów między grypą a Covid-19”

Inne zalecenia obejmują:

  • Bardziej energiczna reakcja państwa w celu zapewnienia, że ​​kontakty w potwierdzonych przypadkach są testowane;
  • Zapewnienie wystarczającej ilości sprzętu do badań powinno pozostać priorytetem;
  • Docelowy czas realizacji przez HSE testów powinien wynosić maksymalnie jeden dzień