Dziś odbyło się pełne posiedzenie gabinetu, podczas którego ministrowie omówili zakres dalszych możliwych ograniczeń dotyczących koronawirusa.

 

Ministrowie biorą pod uwagę zwiększenie uprawnień Gardaí do egzekwowania lockdownu. A także zmienione zostaną zalecenia dla osób powyżej 70. roku życia, które nakazywałyby im ograniczyć czas spędzany na zewnątrz i w towarzystwie innych osób.

 

Źródła polityczne potwierdziły, że rządowi eksperci ds. zdrowia publicznego zalecili zwiększenie uprawnień Gardaí również do nadzorowania spotkań towarzyskich, zarówno w pubach / restauracjach, jak i na prywatnych przyjęciach w domach.

Najprawdopodobniej przyczyną nowych restrykcji jest nieodpowiedzialne zachowanie młodych ludzi.

 

Minister Zdrowia Stephen Donnelly uczestniczył w poniedziałek wieczorem w długim spotkaniu Krajowego Zespołu ds.Zdrowia Publicznego (NPHET). Na którym omówiono  niedawny gwałtowny wzrost liczby przypadków. Zapewne zalecenia przedstawione przez zespół, minister przedstawił podczas spotkania.

Dzisiejsze (wtorkowe) posiedzenie gabinetu zaplanowano późnym wieczorem w poniedziałek – w miejsce wcześniej ustalonego posiedzenia podkomisji rządu ds. Covid-19. 

Jak podaje Irish Times jest to znak, że społeczeństwo może oczekiwać prawomocnych decyzji. Tylko cały gabinet ma uprawnienia do podejmowania decyzji rządu.

Oczekiwane zmiany:

Osoby powyżej 70. roku życia, będą zachęcane do ograniczania interakcji z innymi ludźmi, robienia zakupów w wyznaczonych godzinach i noszenia zakrycia twarzy.

Zgromadzenia będą prawdopodobnie ograniczone do sześcioosobowych grup z nie więcej niż trzech gospodarstw domowych.

Większe uprawnienia Gardaí do egzekwowania lockdownu.

 

Źródła polityczne podają, że eksperci ds. zdrowia publicznego są zaniepokojeni niedawnym wzrostem liczby przypadków i stawiają ministrom argumenty za dalszymi ograniczeniami.

Niektórzy ministrowie są jednak niechętni odwróceniu łagodzenia blokady. Ponieważ uważają, że tolerancja społeczna dla niektórych środków jest coraz mniejsza. Niektórzy ministrowie są również przekonani, że NPHET jest zbyt ostrożny.

Czekamy na potwierdzone postanowienia rządu.