Atheist Ireland wysłał 21-stronicową opinię prawną do Departamentu Edukacji w sprawie prawa do rezygnacji z lekcji religii.  

Jak podaje Irish Times grupa od dawna utrzymuje, że dzieci w wielu szkołach finansowanych przez państwo są  zmuszane do uczęszczania na lekcje religii. Albo napotykają przeszkody w korzystaniu z prawa do rezygnacji z tych zajęć.

 

Tymczasem opinia prawna adwokata Jamesa Kane’a stwierdza, że ​​uczniowie mają prawo nie uczęszczać na lekcje religii, zgodnie z artykułem 44.2.4 Konstytucji.

 

Zdaniem pana Kane’a szkoły są zobowiązane do korzystania z funduszy państwowych w celu ułatwienia tego prawa. Prawo to obejmuje co najmniej możliwość do opuszczania klasy podczas lekcji religii. Jednocześnie obowiązek pozostania pod nadzorem. Według opinii prawnej uczniowie korzystający ze swoich praw powinni w tym czasie mieć możliwość nauki innego przedmiotu. 

Opiniotwórcy uważają również, że program nauki religii zatwierdzony przez państwo został ukształtowany przy udziale organów religijnych. 

 

„Nauczanie religii, bez oferowania nadzorowanej rezygnacji, stanowi bezprawny, systematyczny i ostry atak na prawo do nieuczestniczenia w lekcjach religii w szkołach finansowanych przez państwo”.

 

Jane Donnelly z Atheist Ireland stwierdziła, że ​​opinia prawna umożliwi ateistom i świeckim rodzicom korzystanie z prawa ich dzieci do nieuczestniczenia w lekcjach religii.

 

Pani Donnelly powiedziała, że ​​w wielu przypadkach szkoły katolickie twierdzą, że uczniowie mogą siedzieć z tyłu klasy na lekcji religii. A Education and Training Board utrzymuje, że uczniowie muszą uczęszczać na lekcje, jeśli na zajęciach uczą się o innych religiach.

 

„Ta opinia prawna pokazuje, że te wymówki nie mają mocy prawnej. Masz prawo nie uczęszczać na lekcje religii. Niezależnie od tego, czy chodzi o jedną religię, czy o wiele religii. Twoja szkoła musi co najmniej nadzorować cię. A najlepiej dać ci inny przedmiot w ramach swoich istniejących zasobów” – powiedziała Donnelly.

 

„To jest prawo konstytucyjne. To nie szkoły ani nawet Ministerstwo Edukacji decydują o sposobie ich wykonywania. Twoje dziecko nie musi uczęszczać na zajęcia, które Twoim zdaniem są sprzeczne z Twoimi ateistycznymi lub humanistycznymi przekonaniami ”.

Dyrektorzy wielu szkół katolickich przekonują jednak, by zostawić lekcje religii w szkołach. Uważają, że są one wysoce inkluzywne i starają się integrować uczniów ze wszystkich wiar i tradycji w tym również ateistów.

Departament  Edukacji stwierdził, że zgodnie z Konstytucją i Ustawą o edukacji z 1998 r. rodzice mają prawo do tego, aby ich dzieci zrezygnowały z lekcji religii, jeśli chcą. Państwowe szkoły średnie odmawiają jednak wdrożenia dyrektywy wydziałowej mającej na celu ochronę praw uczniów. Nie oferują im również alternatywnego nauczania. Te szkoły twierdzą, że nie mają środków, aby zapewnić dodatkowe zajęcia.

 

Atheist Ireland powiedział, że będzie nadal pomagać rodzicom w korzystaniu z ich praw konstytucyjnych w irlandzkich szkołach. Oraz rozpowszechniał kampanię na rzecz świeckiego systemu edukacji.