Dziś wieczorem rząd przedstawił plan zawierający  szereg środków mających na celu umożliwienie uczniom bezpiecznego powrotu do szkoły pod koniec sierpnia.
Szkoły w całym kraju pozostały zamknięte od marca z powodu pandemii Covid-19, a plan ich bezpiecznego ponownego otwarcia był długo oczekiwany.
Na dzisiejszej wieczornej konferencji prasowej po spotkaniu Rady Ministrów, Taoiseach Micheál Martin powiedział: „nie możemy po prostu ogłosić, że szkoły są otwarte i działają tak, jakby nic się nie stało”.
Przyznał też, że nie ma scenariusza zerowego ryzyka. Ale pakiet oferowany przez rząd jest kompleksowy i umożliwi dzieciom powrót do szkoły tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe.

 

Cały pakiet – w ramach którego rząd przeznaczył 376 mln euro – ma według rządu zadziałać na wielu obszarach.

Plan zakłada 53 milionów euro dla 1,000 dodatkowych nauczycieli na poziomie podstawowym i 52.2 milionów euro na sprzątanie szkół.

Finansowanie dla ponad 1000 dodatkowych nauczycieli szkół średnich, pomoc w zakresie „ulepszonego czyszczenia i higieny rąk” oraz „bańki” w salach lekcyjnych dla szkół podstawowych to niektóre z punktów rządowego planu.

 

Minister edukacji Norma Foley powiedziała, że ​​plan zakłada sfinansowanie 120 dodatkowych stanowisk doradczych, oraz ponad 1000 dodatkowych nauczycieli w szkołach ponadpodstawowych. Minister zapowiedziała, że ​​w szkołach będzie dostępne wsparcie w zakresie „ulepszonego czyszczenia i higieny rąk” oraz możliwość otrzymywania przez szkoły środków ochrony osobistej. Stanowiska asystentów osób specjalnej troski zostaną automatycznie zastąpione przez państwo, jeśli asystent zachoruje, a kolejne 75 mln euro zostanie również udostępnione na „drobne prace inwestycyjne dla wszystkich szkół.”

Minister zapowiedziała, że na poziomie szkoły podstawowej „każda klasa będzie postrzegana jako bańka”. Aby zmniejszyć ryzyko wybuchu Covid-19, aktywność  uczniów będzie ograniczona do tych “kapsuł”.

Powiedziała, że ​​dystans fizyczny nie będzie wymagany wśród uczniów poniżej trzeciej klasy.

75 milionów euro zostanie wykorzystane na przebudowę budynków i sal lekcyjnych, aby zapewnić fizyczną odległość jednego metra.

 

„Nie przewiduję żadnych opóźnień” w ponownym otwarciu szkół ” – powiedziała minister edukacji.

 

Zapytana o to, co się stanie, jeśli w szkole pojawi się przypadek Covid-19, minister powiedziała, że będą obszary izolacyjne, w których osoba z podejrzanym przypadkiem będzie mogła zostać zabrana na badania. A w przypadku potwierdzenia zakażenia Covid-19 „klasa może zostać poproszona o samoizolację”.

 

„Zamknięcie szkół 12 marca było istotnym środkiem, który pomógł spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa. Ponowne otwarcie szkół to nie tylko kwestia logistyki” – powiedziała minister. Dodając, że wiąże się to również ze zdrowiem, kadrą, budową adaptacji i potrzebą uznania trwałego wpływu ostatnich miesięcy na młodych ludzi.

 

Minister poinformowała, że ponad 11 milionów euro zostanie wyodrębnionych na zmiany w autobusach szkolnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Będzie to wymagało pewnych zmian we wnętrzu tych autobusów. Klasy podróżujące szkolnymi autobusami będą traktowane jako jedna jednostka, ale uczniowie będą proszeni o siedzenie obok rodzeństwa, jeśli to konieczne.

Minister stanu odpowiedzialny za edukację specjalną Josepha Madigan powiedział, że „niezwykle ważne” jest, aby pamiętać, że dzieci ze specjalnymi potrzebami „nie mogą funkcjonować” bez wsparcia asystentów specjalnych potrzeb. Minister Madigan powiedział, że w kraju pracuje 17 000 SNA i że „upewni się, że nie ma szkoły, która nie ma SNA”.

Taoiseach Micheál Martin powiedział, że zamknięcie szkół w marcu było kluczową częścią walki z pandemią Covid-19.

Przyznał jednak, że uczenie się na odległość nie wystarczy i że „po prostu nie ma zastępstwa dla uczniów uczących się w szkołach w obecności ich nauczycieli i rówieśników”.

Według premiera  „ponowne otwarcie szkół dla miliona uczniów to poważne wyzwanie logistyczne dla całego społeczeństwa irlandzkiego”.

Wcześniej Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Średnich w Irlandii Kieran Christie powiedział, że podczas gdy nauczyciele będą współpracować z rządem, bardzo ważne jest, aby zdrowie uczniów i pracowników było w pełni chronione.

Szereg parlamentarzystów z partii opozycyjnej, w tym Sinn Féin i rzecznicy edukacji Labour, Donnchadh Ó Laoghaire i Aodhán Ó Ríordáin, powiedziało, że podczas gdy szkoły muszą zostać ponownie otwarte, rząd ma tylko jedną szansę,aby przeprowadzić ten proces prawidłowo.

 

Przemawiając w RTÉ’s Morning Ireland, Ó Ríordáin powiedział, że plany nadchodzą „późno , ale z zadowoleniem przyjął fakt, że porzucono plany mieszanego uczenia się “.

Sekretarz Generalny Irlandzkiego Związku Nauczycieli John MacGabhann powiedział, że związki będą kierować się poradami dotyczącymi zdrowia publicznego w odniesieniu do ponownego otwarcia szkół. I chociaż byłoby lepiej, gdyby nauczyciele nie musieli używać PPE (sprzętu ochrony osobistej), należy to uszanować, jeśli niektórzy tego chcą. Dodał jednak, że najlepiej byłoby, gdyby użycie środków ochrony osobistej  ograniczono do minimum, a nauczanie było możliwie jak najbardziej zbliżone do tego, czym było zwykle.

Rozmawiając w  z Sarah McInerney (RTÉ’s Today), powiedział, że TUI koncentruje się na zapewnieniu zachowania fizycznego dystansu.

Oto zestawienie tego, co rząd planuje przeznaczyć na wsparcie szkół, które rozpoczynają następny rok szkolny:

– 75 milionów euro,  uwzględnione w lipcowym bodźcu, ułatwi prace przygotowawcze w szkołach, aby pomóc im w ponownym otwarciu. Obejmuje to remont toalet szkolnych i rekonfigurację przestrzeni szkolnych.

-Dotacja na sprzątanie szkoły – 52,2 mln euro. „Umożliwi to wszystkim szkołom wprowadzenie ulepszonych programów czyszczenia, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się Covid-19. Jest to świadczenie “na ucznia” i ma na celu zapewnienie dodatkowych 4-6 godzin sprzątania dziennie w szkołach.”

– Return to School Grant (zatrudnienie pomocnika) – 4,2 mln euro. Ma to pozwolić „szkołom na zatrudnienie pomocnika przy wdrażaniu zmian logistycznych potrzebnych w szkołach”. Może to obejmować przenoszenie mebli, zmianę układu sal lekcyjnych, ustawienie stanowisk do odkażania rąk, oznakowanie itp. Kwota przyznana każdej szkole będzie obliczana na ruchomej skali, aby odzwierciedlić liczbę  uczniów i rodzaj szkoły, powiedział rząd.

 

–  70 milionów euro na zastąpienie nauczycieli,niezdolnych do pracy ze względu na „bardzo wysokie ryzyko Covid-19”. Rząd powiedział, że pozwoliłoby to na zastąpienie nauczycieli, których uznano za niezdolnych do powrotu do pracy. „Ci pracownicy mogą pracować w domu zgodnie z ustaleniami, które są zgodne z podejściem do służby cywilnej i publicznej”.

 

–  41,2 mln euro  na zastąpienie nauczycieli w przypadku nieobecności, które nie są obecnie objęte istniejącym systemem zastępstw. To pieniądze  przeznaczone na zapobieganie rozdzielaniu klas w szkołach podstawowych, co zwiększa wprowadzanie i rozprzestrzenianie się Covid-19. Przykłady sytuacji, w których może się to zdarzyć, obejmują nieobecność na zwolnieniu lekarskim, urlopie egzaminacyjnym, świadku w sądzie itp.

 

– 14,7 mln euro na zastąpienie pozostałego personelu, który jest niezdolny do pracy z powodu „bardzo wysokiego ryzyka Covid-19” i którego nieobecności nie są objęte istniejącymi ustaleniami. Dotyczy to m.in. asystentów osób specjalnej troski (SNA), opiekunów, sekretarek i sprzątaczek. Rząd powiedział, że ważne jest, aby szkoły miały takich pracowników i były w stanie ich zastąpić, jeśli nie są w stanie pracować.

 

– 3,8 mln euro na spełnienie wymogu  pracownika – LWR w każdym miejscu pracy. Ma on  zapewnić to, co rząd nazwał „ważnym wsparciem dla szkół w zarządzaniu ryzykiem zakażenia Covid-19”.

 

– 10,2 mln euro  na dni zwolnienia przeznaczone na nauczanie dyrektorów i niektórych kategorii zastępców dyrektorów w szkołach podstawowych.  Istnieje szczególny wymóg wspierania dyrektorów i zastępców dyrektorów w szkołach, w których mają oni również obowiązki dydaktyczne. „Zapewni to tym nauczycielom dodatkowy czas na zarządzanie wdrażaniem środków Covid-19 w szkołach”

– 53 mln euro na dodatkowe stanowiska dydaktyczne i doradcze w szkołach ponadpodstawowych. Plan zakłada rekrutację dodatkowych 1080 stanowisk nauczycielskich na poziomie ponadpodstawowym. „Dodatkowe stanowiska dydaktyczne pozwalają tym szkołom na elastyczność w zarządzaniu różnymi złożonymi rozwiązaniami, w tym wyzwaniami związanymi z liczebnością klas i dodatkowym wsparciem dla zarządzania szkołą.Te stanowiska będą przydzielane w zależności od rodzaju szkoły, aby odzwierciedlić zapisy i kształcenie specjalne, wraz z rezerwą stanowisk dla wsparcia szkół, które mają określone potrzeby w zakresie wdrażania środków COVID-19.

– 40 mln euro na  nadzór w szkołach ponadpodstawowych. Rząd powiedział, że nadzór w szkołach ponadpodstawowych jest „bardziej złożony” w wyniku Covid-19. Wynika to z dodatkowego nadzoru na korytarzach, w porze obiadowej, przy szafkach, łazienkach.

–  Środki dezynfekujący do rąk i środków ochrony osobistej – obecnie pozostaje to przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po jego ukończeniu szkoły będą mogły otrzymać z krajowych zasobów niezbędne środki dezynfekujące do rąk, środki ochrony indywidualnej, w tym rękawiczki, fartuchy, maski, daszki itp.

– 1,25 mln euro na dodatkowe wsparcie psychologiczne. Umożliwi to szkołom dostęp do  dodatkowych psychologów za pośrednictwem National Educational Psychological Service, aby zapewnić dobre samopoczucie uczniów, w tym uczniów szkół specjalnych.

– 11,3 mln euro na transport szkolny. Pomoże to pokryć dodatkowe koszty, które pojawią się w celu wsparcia bezpiecznego transportu uczniów w ramach krajowego programu transportowego.