Jak podaje Irish Times,w ciągu najbliższych kilku lat może nastąpić zwiększenie wysokości składek PRSI .  Wszystko po to, aby pomóc w opłaceniu wyższych świadczeń i uzupełnieniu funduszu zabezpieczenia społecznego.

Składki PRSI są opłacane przez pracowników, osoby prowadzące działalność na własny rachunek i firmy według różnych stawek. Rządowy program uzgodniony między Fine Gael, Fianna Fáil i Zielonymi mówi o „ rozważeniu podniesienia z czasem wszystkich stawek PRSI” w celu uzupełnienia funduszu zabezpieczenia społecznego. Z którego wypłacane są świadczenia społeczne i emerytury.

Kwestię tą zbada  powołana przez nowy rząd komisja ds. Dobrobytu i podatków, a także oddzielna komisja emerytalna. 

Kolejny komitet zajmie się dodatkowo kwestią wieku emerytalnego, a także możliwością powiązania płatności emerytalnych bardziej bezpośrednio ze składkami.

Zapytany o podwyższenie PRSI Leo Varadkar powiedział, że nowy rząd będzie „otwarty na ogólny wzrost PRSI we wszystkich klasach. Ale w zamian chce umożliwić otrzymywanie większej ilości świadczeń”. Na przykład wyższy zasiłek rodzicielski, lepsze warunki opieki zdrowotnej czy socjalnej. Varadkar uważa, że podniesienie składek – w dużej mierze jest “nową umową społeczną. Deponujesz pieniądze, ale również je odzyskujesz.”

Rządowy program zakłada, że nie podniesie podatków dochodowych ani stawek USC – pozostałych dwóch głównych obciążeń dla dochodów obywateli.

 Od 2022 r., kiedy przewiduje się, że płace ponownie wzrosną po recesji Covid-19, program obiecuje indeksować zakres podatków i ulgi podatkowe. Ma to zapewnić, że osoby otrzymujące wyższe płace nie będą automatycznie obciążone większym podatkiem. Varadkar powiedział, że włączenie tej zmiany do umowy rządowej było kluczowe dla Fine Gael.

Większość pracowników w Irlandii płaci PRSI w wysokości 4 procent od wszystkich zarobków, pod warunkiem, że zarabia ponad 352 € tygodniowo. Pracodawcy płacą według stawki 11,05 procent od zarobków przekraczających 386 euro. 

Międzynarodowe badania pokazują, że składki na ubezpieczenie społeczne, zwłaszcza dla pracodawców, są znacznie niższe niż w wielu innych krajach UE.