W ramach rządowego planu ponownego otwarcia szkół, uczniowie będą podzieleni  na “pods and ‘class bubbles'” .
Celem wprowadzenia  “pods and ‘class bubbles'”jest to, że jeśli uczeń zarazi się wirusem, tylko jego  klasa lub jej część musiałaby zostać wysłana do domu, aby się odizolować.

Chociaż nadal duży nacisk będzie kładziony na mycie rąk i fizyczne dystansowanie, “pods and ‘class bubbles'” mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa, jeśli dostanie się on do szkoły.

Szkoły są również proszone o poprzestawianie mebli w klasie, aby zmaksymalizować fizyczny dystans. I chociaż dzieci i nauczyciele nie będą zobowiązani do noszenia nakryć twarzy, mogą to robić w miejscach, w których nie mogą dystansować się społecznie.

Porada zawarta w wytycznych szkolnych jest taka, że ​​nauczyciele i uczniowie powinni znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od siebie, a jeśli to możliwe, w odległości 2 metrów.

Przemawiając dzisiaj w RTÉ’s Morning Ireland, Foley powiedział, że dystans społeczny nie będzie wymogiem dla młodszych dzieci, ale od starszych dzieci oczekuje się jego przestrzegania.
Pods and bubbles”

W wytycznych rządu stwierdza się, że wprowadzenie “pods and ‘class bubbles'”może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji. Plan zakłada, że jeśli uczeń zarazi się wirusem, tylko  klasa lub jej część musiałaby zostać wysłana do domu, w celu izolacji.

“Class bubbles” to takie pogrupowanie klas które pozwala na odseparowanie klas od siebie na ile jest to możliwe. “Pods” to grupy wewnątrz “class bubbles”, które powinny być jak najmniejsze.

Jeśli klasa jest podzielona na “podsy”, to zgodnie z planem Departamentu Edukacji, powinien być co najmniej 1 metr odległości między nimi.

Celem jest maksymalne ograniczenie kontaktu i współdzielenia wspólnych obiektów w ramach różnych „class bubble” (i “pods” w obrębie “class bubble”), a nie unikanie wszelkiego kontaktu między “pods”, ponieważ ten ostatni nie zawsze będzie możliwy.

Celem tego systemu jest to, aby zajęcia odbywały się tylko z własną klasą przez cały dzień szkolny. “Pods” w klasach są dodatkowym środkiem ograniczającym zasięg bliskiego kontaktu. Uczniowie i kadra nauczycielska powinni „w jak największym możliwym stopniu”  stale znajdować się w tych samych “class bubble”.

Stwierdza również, że przerwy i pory posiłków powinny być rozłożone w czasie zgodnie z “class bubbles”.

 

“Class Bubbles” powinny, w miarę możliwości, mieć oddzielne przerwy i pory posiłków lub oddzielne obszary w czasie przerw lub posiłków (lub mogą to być różne lata klasowe, tj. 2 klasa, 3 klasa itp.)

Należy unikać lub minimalizować udostępnianie materiałów edukacyjnych między “pods”. Powinni być ograniczeni w jak największym stopniu członkowie personelu, którzy przechodzą z jednej “class bubbles” do innej.

 

Na pytanie reportera na spotkaniu po posiedzeniu Rady Ministrów zeszłej nocy, w jaki sposób uczniowie zareagują na surowe przepisy, minister edukacji Norma Foley powiedziała: „Ani przez minutę nie lekceważę zdolności lub dobrej woli uczniów, aby robić to, co trzeba. Dzieci są niezwykle odporne, bardzo szybko uczą się, co należy zrobić. Jestem przekonana, że szkoły, rodzice i społeczność będą w pełni zaangażowani, aby szkoły były tak funkcjonalne, jak powinny. Wierzę, że wszyscy będą mieli dobrą wolę.”

Foley powiedział również wczoraj wieczorem, że będzie dodatkowy nadzór w ramach planu ponownego otwarcia szkoły. „Pracownicy w szkół to najbardziej innowacyjne osoby, jakie znam, dokładnie wiedzą, jaką pracę należy wykonać, aby przygotować swoje szkoły. Mam pełne zaufanie do zdolności społeczności szkolnej do wykonania tego zadania”.