Została jeszcze 1 godzina, a strona eWybory z powodu przeciążenia serwerów nie działa.
Jedyne rozwiązanie to napisać pilnie emaila do konsula na adres: dublin.wybory@msz.gov.pl

Należy zdążyć przed godziną 23 czasu irlandzkiego.

W zgłoszeniu musisz zawrzeć:

Nazwisko
Imię (imiona)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewidencyjny PESEL
Miejsce pobytu wyborcy za granicą
Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu (w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego)

Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)

Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.