Tysiące osób, zarezerwowało wakacje, jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19. Ze względu na wznowiony ruch powietrzny nie zamierzają oni rezygnować ze swoich planów. Jednakże, główny lekarz Irlandii Dr Tony Holohan radzi by odwołać loty i zmienić wakacyjne plany. 

Rady te spowodowane są nieznacznym wzrostem przypadków zachorowań spowodowanych koronawirusem. A w związku z tym, zwiększoną obawą potencjalnego odrodzenia Covid-19.

Holohan, wyraził swoje zaniepokojenie wzrostem liczby infekcji ogółem. Ale przede wszystkim wzrostem liczby przypadków u młodych ludzi łamiących zasady w kraju. 

Podróże spotęgują jedynie prawdopodobieństwo nawrotu choroby. Jeden z ostatnio badanych klastrów został powiązany z osobą, która wróciła z Iraku. Zaraziła ona inne na północnym zachodzie. 

Istnieje zatem obawa, że w miarę jak coraz więcej osób wyjeżdżać będzie za granicę – będzie narażać innych na zakażenie i powodować rozprzestrzenianie się choroby.

 

„Wiem, że ludzie dokonali rezerwacji. Byłoby jednak o wiele rozsądniej nie iść do przodu. ” powiedział Holohan.

 

Pierwsze odwrócenie wcześniejszej tendencji spadkowej w przypadkach odnotowano w ciągu ostatnich pięciu dni.

 

Holohan przyznał, że to wczesne dane i wzrost może nie zostać utrzymany i, że jeszcze nie wyciągnął ostatecznych wniosków.

 

„Musimy bardzo uważnie to obserwować i sprawdzać, czy trzeba coś z tym zrobić. To coś, na co musimy szybko zareagować”.

 

Rosnący odsetek przypadków obserwuje się przede wszystkim u młodych ludzi. A jedna osoba, która uzyskała wynik pozytywny, miała ponad 20 kontaktów w porównaniu ze średnią z dwóch do trzech w kwietniu.

Dodał, że naruszenia te nie ograniczają  się jedynie do młodych ludzi. Starsze grupy wiekowe też są towarzyskie i sfrustrowane ograniczeniami blokady.

Ostatni rząd obiecał, że na początku lipca będzie dostępna zielona lista krajów, które mają niski poziom przypadków zachorowań i przyjmą irlandzkich turystów bez ograniczeń kwarantanny.

Dr Holohan ponownie ostrzegł jednak wczoraj, że popularne miejsca wakacyjne, takie jak Francja i Włochy, nie znajdą się na liście. 

Uważa on, że potrzebne jest więcej informacji z Europejskiego Centrum Kontroli Chorób, które badają rozprzestrzenianie się wirusów w regionach UE przed zawarciem jakichkolwiek umów o mostach powietrznych,

 

Ankieta przeprowadzona na zlecenie Departamentu Zdrowia wykazała, że ​​45% twierdzi, że nosi zakrycia twarzy, w porównaniu z 41% w ubiegłym tygodniu.

Narasta obawa wśród ludzi z 64-procentowym przekonaniem, że nastąpi druga fala.

Co czwarty badany w ankiecie chce więcej ograniczeń, a prawie jedna trzecia uważa, że ​​wyjście z blokady jest zbyt szybkie.

Dzieje się tak po tym, jak kraj wczoraj cieszył się największym smakiem normalności. W miastach i miasteczkach odnotowano gwałtowny wzrost aktywności, ponieważ ludzie korzystali z wolności, których odmawiano im od miesięcy.