Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Jako święto  zostało ustanowione już w 1919 roku, kiedy Polska odzyskała swoją niepodległość.

Pierwsza w Europie

Konstytuacja z 3 maja była to pierwsza w Europie i druga na świecie ustawa regulująca ustrój prawny państwa.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta wielkanocne do zwołania Sejmu, który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1/3 posłów.

Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny.

Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Obchody święta

Władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania obchodów 3 Maja.  Władze PRL postanowiły dodatkowo znieść to święto poprzez ustawę z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy.

Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku.

Od 2007 roku święto 3 maja obchodzone jest także na Litwie.

Ponadto 3 maja wypada także święto kościelne, a dokładniej święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które obchodzone jest od 1920 roku. Ma ono upamiętniać złożone przez Jana Kazimierza śluby lwowskie, podczas których powierzył Polskę pod opiekę Maryi.