Z okazji dzisiejszego święta Polonii i Polaków za granicą redakcja portalu wIrlandii życzy wszystkim naszym rodakom w Irlandii i na całym świecie pomyślności i zdrowia.

Jednocześnie dziękujemy wszystkimi za pielęgnowanie  języka polskiego i polskiej kultury, i promowanie pozytywnego wizerunku Polski.

Święto Flagi RP zostało ustanowione w 2004 roku. To również dzień, w którym wspominamy Polonię, czyli wszystkich Polaków mieszkających poza granicami naszego kraju. Poza nasza Ojczyzną żyje ponad 20 milionów Polaków. Wyjechali z różnych powodów ale łączy ich jedno – pamiętają o tym, skąd pochodzą.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP – w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach.