Rząd zwiększa płatność z tytułu pomocy nadzwyczajnej Covid 19, dla osób, które straciły pracę w wyniku pandemii, z kwoty 203 na 350 euro.

Ministrowie wyrazili również zgodę na program wypłaty przez rząd 70 procent wynagrodzenia dla każdego pracownika – do maksymalnej kwoty 410 € tygodniowo. Pod warunkiem, że  firma zgadza się nadal wypłacać pozostałą część należnej wypłaty. 

Decyzja o wysokości pomocy finansowej opiera się  na średnim poziomie rocznego wynagrodzenia w wysokości 38 000 EUR.  Z programu będą mogły skorzystać firmy zmuszone zamknąć lub zmniejszyć swoją działalność gospodarczą. 

Pracodawcy, którzy chcą wziąć udział w programie wsparcia dochodów, będą musieli wykazać spadek dochodu o 25 procent. Będą musieli również wykazać, że mają trudności z płynnością finansową. Szacuje się, że ten system wsparcia może kosztować do 4 miliardów euro.

 

 

Według Irish Times rząd zamierza wprowadzić również dalsze środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. We wtorek,  po południu ma pojawić się komunikat z zakazem wszelkich nieistotnych podróży, działalności handlowej i społecznej.

Oczekiwana jest również decyzja Ministra Edukacji jak długo będą  zamknięte szkoły.

Aktualizacja – Jak Premier Leo Varadkar obiecuje pierwsze wypłaty mają wpłynąć na konta osób dotkniętych Covid-19 już w piątek.