Na stronie Straży Granicznej można przeczytać informacje dotycząca nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Służba Graniczna informuje o nowym obowiązku nałożonym przez ustawodawcę. Od 9 stycznia  funkcjonariusze Straży Granicznej mają obowiązek sprawdzania statusu dowodów osobistych  w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

“Rejestr Dowodów Osobistych jest to centralny rejestr teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.” 

Dla osób przekraczających granice oznacza to, że ich dokumenty podlegają weryfikacji w rejestrze. Czyli są automatycznie sprawdzane pod kątem ich ważności.

Jeśli funkcjonariusze  stwierdzą, że dokument jest  unieważniony to jego właściciel zostaje od razu o tym poinformowany. Oznacza to również, że nie może się nim posługiwać i ma obowiązek zwrócić go do organu dowolnej gminy. 

Natomiast, jeśli dokument widnieje w rejestrze jako utracony, funkcjonariusze mają obowiązek jego zatrzymania.

Niezależnie czy dowód w rejestrze uznany jest za unieważniony czy też utracony jego właściciel nie ma prawa do przejścia odprawy granicznej. Nie uzyska on zgody na wyjazd z Polski chyba, że posiada inny ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy – paszport.

Najlepiej, jeszcze przed planowaną podróżą, by uniknąć przykrych niespodzianek, sprawdzić status swoich dokumentów. Można to zrobić poprzez stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji. Warunkiem do zalogowania się na stronę  jest posiadanie profilu zaufanego. 

Szczegóły pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony