Znamy terminy dyżurów konsularnych w Galway, Cork i Limerick

Rozkład dyżurów konsularnych na najbliższe miesiące

Jak podaje nowa rządowa strona Ambasady RP w Dublinie, znane są już terminy najbliższych dyżurów konsularnych w Galway, w Cork i w Limerick.

Podczas takiego dyżuru konsul przyjmuje wnioski paszportowe oraz realizowane są wybrane sprawy prawne (wyłącznie poświadczenia podpisu oraz potwierdzenia wniosków o profil zaufany ePuap).

W Galway najbliższy dyżur konsularny odbędzie się w dniu 8 lutego w polskiej szkole w Galway w Trinity National School , zaś dyżur w Cork odbędzie się w dniach 28 i 29 lutego, a dyżur w Limerick w  dniach 27-28 marca 2020.

Na nowe stronie Ambasady RP w Dublinie pojawiły się informację dotyczące najbliższego dyżuru w Galway oraz instrukcja jak należy się zarejestrować.

Nie jest jeszcze otwarta rejestracja do Cork czy Limerick.

Konsulat podaje:

“aby zarejestrować się na dyżur do Galway należy wysłać e-mail na adres: dublin.dyzur.zapisy@msz.gov.pl

Prosimy o wpisanie w temacie e-maila “Dyżur w Galway”, a w treści podanie następujących informacji:

  • Imię i nazwisko oraz data urodzenia (dotyczy osób zapisywanych na wizytę paszportową lub prawną)
  • Rodzaj załatwianej sprawy (np. złożenie wniosku/wniosków paszportowych dot. paszportu biometrycznego/tymczasowego; poświadczenie podpisu; ePuap). W przypadku poświadczenia podpisu należy opisać dokument, który ma być podpisany w obecności konsula lub przesłać skan dokumentu wraz ze zgłoszeniem.
  • Preferowany termin spotkania: przed południem lub po południu w dniu 8.02.2020
  • Dane kontaktowe, w tym numer telefonu oraz adres zamieszkania (w przypadku paszportów dla dzieci należy podać imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz dane kontaktowe rodzica/opiekuna)
  • W przypadku wniosku o paszport dla dziecka prosimy o podanie informacji czy dziecko posiada polski akt urodzenia (dziecko urodzone w Polsce lub dokonano transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego) oraz czy posiada nadany numer PESEL. “