Ranking  tworzony jest przez Instytut dla Ekonomii i Pokoju (IEP), który monitoruje zjawisko terroryzmu na całym świecie.

W europejskim rankingu państw zagrożonych terroryzmem Irlandia uplasowała się na 10 miejscu wśród 36 krajów.

Pierwsza na liście jest Turcja, nastepnie Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Za nimi  znalazły się między innymi Holandia, Austria i Dania.

Według danych, które opublikował Ranking Globalnego Terroryzmu, na całym świecie zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych zamachów.  Wzrasta natomiast ilość incydentów związanych z ruchami prawicowego terroryzmu, szczególnie na Zachodzie Europy. Zwiększyła się również ilość kobiet zaangażowanych w ataki terrorystyczne.

Przemawiając podczas irlandzkiej publikacji raportu w Instytucie Spraw Międzynarodowych i Europejskich, Serge Stroobants z IEP powiedział, że “podczas gdy pozornie wpływ terroryzmu się zmniejsza, to  zjawisko  rozszerza się.”

W 2018 roku 103 kraje odnotowały przynajmniej 1 akt terrorystyczny, zaś w 71 z nich były ofiary śmiertelne .  Przy czym 40 z nich miało miejsce w Turcji. Na drugim miejscu w rankingu jest Wielka Brytania z 95 atakami i dwoma ofiarami śmiertelnymi, przy czym 80 z tych ataków i obie ofiary są z Irlandii Północnej.
Według raportu przynajmniej 6 z 12 incydentów terrorystycznych w Anglii „bezpośrednio były wycelowane w Żydów, muzułmanów i Sikhów.”

Stroobants twierdzi, że od 5 lat obserwuje się „gwałtowny wzrost” prawicowego terroryzmu. Według raportu w 2019 roku  wzrosła ilość aresztowań osób związanych z prawicowymi radykałami w Europie. Według raportu to klimat polityczny wpływa na wzrost ilości prawicowych ataków terrorystycznych. Przede wszystkim wzrost agresywnej retoryki, mowy nienawiści oraz wzrost znaczenia działaczy skrajnie prawicowych.

Dla zainteresowanych link do raportu