W piątek weszły nowe, bardziej przejrzyste zasady odnawiania polis ubezpieczeniowych. Agenci ubezpieczeniowi będą od teraz zobowiązani do dostarczania większej ilości informacji osobom odnawiającym swoje ubezpieczenia. Zmiany te, wprowadzone przez Bank Centralny, mają pomóc konsumentom podejmować bardziej świadome decyzje przy zakupie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciele muszą teraz informować o szczegółach składki płaconej za odnowienie prywatnego ubezpieczenia w poprzednim roku. Informacja musi zostać wyszczególniona na tej samej stronie co informacje o odnowieniu składek.

Bank Centralny zobowiązał też wszystkich ubezpieczycieli do  poinformowania o wycenie każdej opcji dostępnej dla klienta.

Dodatkowo ubezpieczyciele muszą przedłużyć okres powiadomienia o odnowieniu składki z 15 do 20 dni roboczych dla pojazdów, zdrowia, uszkodzenia własności i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, aby kupujący mieli więcej czasu na porównanie kwot.

Gráinne McEvoy,dyrektor ochrony konsumentów Banku centralnego, twierdzi: “Nowe zasady mają pomóc klientom podejmować bardziej świadome decyzje kiedy kupują polisy ubezpieczeniowe. W szczególności ubezpieczenie pojazdu może stanowić znaczący wydatek dla wielu osób, i ważne żeby te zmiany pomogły im dokonać dobrego wyboru.”

Stowarzyszenie na Rzecz Reformy Ubezpieczeń przywitało te informację z radością, jednak wyraziło rozczarowanie wolnym tempem zmian.

Peter Boland, dyrektor stowarzyszenia mówi: “Rynek irlandzkich ubezpieczeń jest słynny ze braku przejrzystości zasad. Cechuje go mała ilością danych publicznie dostępnych dla osób kupujących polisy. W tym kontekście, witamy z radością wszelkie zmiany. (…) Przemysł ubezpieczeń zaciekle walczy by uniknąć obowiązku dostarczania tych podstawowych informacji. Jeśli dalsze reformy będą wprowadzane w takim tempie, to skorzystają z nich dopiero dzieci naszych dzieci.”