Setki emerytów utraciło nawet do 50 € tygodniowo, ponieważ otrzymywali zbyt duże świadczenia socjalne.

Jak wynika z nowego raportu, setkom emerytów zmniejszono wypłaty, ponieważ były one źle obliczone. Przegląd 1000 losowo wybranych płatności zbadanych przez Departament Ochrony Socjalnej wykazał, że co piąta osoba otrzymywała za wysokie kwoty.

Rząd przeznaczył w budżecie na emerytury nieskładkowe kwotę  w wysokości 1,02 mld euro. Płatność Non Contributory State Pension jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 66 lat. Nie kwalifikują się one do emerytury państwowej przede wszystkim ze względu na brak wystarczającej ilości składek PRSI.

Nieprawidłowości dotyczą naliczania kwoty emerytur nieskładkowych ponieważ oparte są one na analizie dochodów. Zgodnie ze sprawozdaniem kontrolera i audytora generalnego: „Poziom nieprawidłowych płatności stwierdzonych w badaniach kontrolnych departamentu jest znaczący”.

Zgodnie  z raportem, znacznie więcej jest niedopłat niż nadpłat. Nadpłaty wyniosły ok 6 % a niedopłaty nieco ponad 8% roszczeń.  Osoby z płatnościami zidentyfikowanymi jako nieopłacone, otrzymały średni wzrost o około 30 EUR tygodniowo plus zaległości. Osoby z płatnościami zidentyfikowanymi jako nadpłacone otrzymały informacje o zmniejszeniu emerytury o około 50 EUR i wezwanie do zwrotu nadpłaty.

Badanie wykazało, że 94% nieprawidłowych płatności miało miejsce, ponieważ informacja o wysokości dochodów wnioskodawców była nieprawidłowa.

Stwierdzono, że błędy wynikały głównie z okoliczności, których nie zgłoszono do Social Welfare. Ponadto departament nie przeprowadzał do tej pory kontroli, która by nieprawidłowości stwierdziła.

Nieprawidłowo naliczone kwoty otrzymało 38% osób w wieku powyżej 80 lat i 24% osób w wieku od 66 do 79 lat.

Departament wydał decyzje o zaostrzeniu kontroli po badaniu na grupie kontrolnej. Według raportu blisko 10 000 wnioskodawców znajduje się “grupie ryzyka”. Departament apeluje o dobrowolne poinformowanie o zmianach w dochodach.  Informuje również o dalszych kontrolach swoich wydatków na wszelką pomoc socjalną.