Prawie 2/3 dyrektorów podstawówek ujawniło, że w ich placówce, chociaż raz uczeń fizycznie skrzywdził pracownika szkoły. 1/3 respondentów twierdzi, że pracownicy szkoły doświadczają przemocy regularnie.

Badanie to wykazało także, że zdrowie psychiczne czterech na pięciu dyrektorów ucierpiało w rezultacie stresu związanego z pracą, podczas gdy trzy czwarte twierdzi, że ucierpiało też ich zdrowie fizyczne.

Badanie przeprowadziła organizacja  National Principals’ Forum, w oparciu o  doświadczenie 905 dyrektorów podstawówek. Wypełnili oni kwestionariusz, a opinie w nim wyrażone są reprezentatywne dla ponad jednej czwartej wszystkich dyrektorów na wyspie.

·         Główne ustalenia raportu:

  • 73% dyrektorów regularnie używa na zastępstwo nauczycieli edukacji specjalnej
  • Prawie 9 na 10 szkół otrzymuje mniej wsparcia na dzieci ze specjalnymi potrzebami niż w 2012 roku
  • 96% zauważyło, że  u uczniów  wzrosły potrzeby związane ze stresem
  • Ponad połowa zauważyła znaczny wzrost fizycznej agresji w ostatnich czasach

National Principals’ Forum wskazuje, że najbardziej niepokojące dane z raportu to to, że 83% dyrektorów podało, iż w nowym modelu edukacyjnym mają mniej czasu na potrzeby edukacji  specjalnej niż w modelu z 2012 roku.

Nowy model został wprowadzono w 2017 roku i miał na celu sprostanie wymogom rodzin potrzebujących specjalnego wsparcia.