W środę, 20 marca 2019 roku Minister do spraw Zatrudnienia i Ochrony Socjalnej, Regina Doherty ogłosiła, rozpoczęcie wypłat podwyższonych emerytur i tygodniowych zasiłków socjalnych uchwalonych w budżecie na 2019 rok. Wysokość większości świadczeń wzrośnie o 5 euro tygodniowo. Wraz z podwyżkami świadczeń w życie wchodzi kilka innych znaczących zmian.

Przeważająca liczba wypłat zostanie zwiększona w tygodniu po 25 marca. Dodatki na osoby dorosłe pozostające na utrzymaniu świadczeniobiorcy zostaną wypłacone tydzień później.

Przykładowo maksymalna stawka emerytury wzrośnie o 5 € tygodniowo. Świadczeniobiorcy będą otrzymywać nową kwotę od tygodnia rozpoczynającego się 25 marca. W kolejnym tygodniu podwyżka obejmie również dodatek na osobę dorosłą pozostającą na utrzymaniu emeryta.

Do 150 euro tygodniowo podniesiono kwotę, którą samotni rodzice otrzymujący zasiłek One Parent Family lub Jobseeker’s Transitional Payment mogą dorobić.

Zmieni się sposób naliczania Working Family Payment dla osób które pobierają alimenty. Dochód ten będzie uwzględniał koszty czynszu lub kredytu mieszkaniowego podobnie jak przy obliczaniu kwot innych płatności np. Disability Allowance, One Parent Family.

W tym roku  o tydzień dłużej, bo aż do 22 kwietnia, osoby uprawnione będą otrzymywały dodatek na ogrzewanie domu.

W poprzednim budżecie płatność dodawana  do zasiłków na każde kwalifikujące się dziecko wynosiła 31.80, niezależnie od wieku. Obecnie płatność na dzieci poniżej 12 roku życia wyniesie 34 euro a na dzieci powyżej 12 roku życia 37 euro. Kwoty wzrosną zatem odpowiednio o 2.20 euro i 5.20 euro tygodniowo.

„Podwyżki, które wypłacimy w ciągu najbliższych kilku dni – przyniosą korzyści szerokiemu gronu odbiorców w całym kraju. Szacuje się, że obejmą one ok 1,5 mln ludzi w całej Irlandii. Są one częścią pracy nad systemem pomocy, który pozwoli nam przywrócić system wsparcia po dekadzie cięć” – powiedziała Minister Doherty w trakcie oficjalnego wystąpienia którego fragment można przeczytać na oficjalnej stronie Social Welfare.