Opłaty za wjazd na terytorium Unii Europejskiej będą musieli ponosić obywatele m.in. USA, Izraela czy Kanady.

Unia Europejska stworzyła system informacji o podróżnych ETIAS (EU Travel Information and Authorization System). System ten to odpowiednik amerykańskiego ESTA sprawdzającego podróżnych przed wjazdem do USA.

Według informacji na oficjalnej stronie inaugurującej projekt ETIAS zmiany wejdą w życie w styczniu 2021 roku. System ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Europy. Obecne procedury weryfikacji nie są wystarczające ponieważ opierają się jedynie na podstawie obywatelstwa odwiedzającego. Nowy system ma sprawdzać dane uwierzytelniające podróżujących do krajów członkowskich UE. A procedura odbywać się będzie jeszcze przed wjazdem. Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, czy ludzie, wjeżdżający do strefy Schengen nie są zagrożeniem.  

Podróżni zostaną poddani dodatkowym kontrolom przed wjazdem  do państw Unii. Niezależnie od celu przyjazdu, każdy będzie musiał wypełnić kwestionariusz online i zapłacić 7 euro. Osoby poniżej 18 roku życia będą zwolnione z opłaty. Pozwolenie na wjazd  będzie ważne 3 lata. W przypadku braku zgody na wjazd w ciągu 96 godzin, urzędnik skontaktuje się z wnioskodawcą. Wytłumaczy on zainteresowanemu, dlaczego jego wniosek został odrzucony.

Komisja Europejska zapewnia, że w nowym systemie nie będzie potrzeby rozmowy z konsulem. Nie będzie również pieczątek w paszporcie. Nie można więc mówić o systemie wizowym.