Nie jest ona jednak wzorowana na holenderskich coffee shopach, ponieważ marihuany nie
można w niej palić, dodawana jest ona tylko do podawanej tam kawy.
W menu są produkty zawierające THC poniżej legalnego w Irlandii limitu 0,2%.
Według załogi dawki te są idealne dla tych, którzy chcą się zrelaksować. Brak wysokiego
stężenia THC eliminuje efekt odurzenia, a wysoka zawartość CBD gwarantuje efekt
relaksacyjny przy jednoczesnym braku toksyczności i ryzyka uzależnienia.